čtvrtek 14. března 2013

Dlouhodobá archivace v paměťových institucích na východ od nás

Ruský výbor UNESCO "Informace pro všechny" zpřístupnil na svém webu sborník s příspěvky z konference Preservation of Digital Information in the Information Society, která se konala v Moskvě, v říjnu 2011.


Další konference na stejné téma se konala v Moskvě v roce 2012 pod názvem "Ochrana digitálních informací: Výzva k akci."
Dlouhodobá archivace digitálních informací je skutečně globální téma.