středa 22. prosince 2010

Odhad možností zpřístupnění v dlouhodobém horizontu pro krátkodobé projekty digitalizace

Byla publikována nová zpráva, která by mohla být návodná pro většinu projektů digitalizace v ČR. Zajištění přístupu k digitalizovaným datům v budoucnu je klíčové. Zpráva shrnuje otázky, které si mají vedoucí projektů položit a pomoci tak vhodnému řešení - viz http://www.dpconline.org/component/docman/doc_download/534-casenoteassessingpreservationindigitization

KRDS User Guide - preservation costs and benefits - tools and methodologies

K dispozici je nová verze výstupů projektu KRDS. Jde o projekt na určení nákladů a výhod dlouhodobé ochrany digitálních dat. KRDS rámec lze využít pro vývoj lokálních nákladových modelů...

úterý 21. prosince 2010

Využití Amazon S3 pro digital preservation

Zajímavý článek vyšel posledním čísle časopisu Code4Lib Journal. Using Amazon S3 in Digital Preservation in a mid sized academic library: A case study of CCSU ERIS digital archive system http://journal.code4lib.org/articles/4468

středa 8. prosince 2010

Prezentace z konference AKM2010

Prezentace z konference AKM2010: 
http://skip.nkp.cz/akcArch10.htm

A některé zajímavé příspěvky: 
Úvod do problematiky (skrytých) nákladů na dlouhodobou archivaci
PhDr. Bedřich Vychodil
http://skip.nkp.cz/KeStazeni/Archivy10/den2/Vychodil.pdf


Dlouhodobá ochrana digitálních dat: co může vaše instituce udělat již dnes
Mgr. Jan Hutař 
http://skip.nkp.cz/KeStazeni/Archivy10/den2/Hutar.pdf


Open source nástroje pro dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů
Mgr. Andrea Fojtů
http://skip.nkp.cz/KeStazeni/Archivy10/den2/Fojtu.pdf

Aligning National Approaches to Digital Preservation

Oznámení o připravované konferenci:
Aligning National Approaches to Digital Preservation
23-25. 5. 2011, Estonská národní knihovna
Web konference: http://www.Educopia.org/events/ANADP


úterý 7. prosince 2010

JPEG2000: Dlouhodobá perspektiva

Zajímavý příspěvek se objevil na blogu Welcome Library.
Ensuring the suitability of JPEG 2000 for preservation, Johan van der Knijff, of the KB/National Library of the Netherlands

JPEG 2000 považuje autor za problematický formát (z hlediska dlouhodobé ochrany) z několika důvodů: 
  • Současná specifikace jp2 podporuje použití ICC profilů pouze na vstupu (input class) což podle něj omezuje možnost využívat profily jako Adobe RGB, které jsou určeny pro využití v zobrazovacích aplikacích
  • Různí výrobci softwaru interpretují specifikaci JPEG2000 v detailech odlišně, což může z dlouhodobého hlediska způsob problémy při budoucích migracích (ztráty barev, rozlišení)
  • Nulová aktivita open-source komunity. Pro formát jp2 chybí podle autora článku skutečně funkční a  otevřená softwarová knihovna. 

středa 10. listopadu 2010

Nová publikace: Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů

Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů
Ladislav Cubr

Odborný recenzent: Petr Žabička
Redakční spolupráce: Jana Vašková, Petra Chýlová, Irena Hlinková
Schémata: Bedřich Vychodil
Obálka, grafická úprava a sazba: Alena Křesalová
Vydala Národní knihovna České republiky
1. vydání
Praha 2010
Vytisklo Polygrafické oddělení NK ČR
Distribuce: Národní knihovna ČR
Oddělení odbytu, Sodomkova 2/1146, Praha 10, 102 00, e-mail: maria.braunova@nkp.cz


pátek 5. listopadu 2010

Prezentace z Workshopu na iPRES 2010

Na IPRES2010 byl ještě jeden zajímavý workshop, kterého se nikdo z ČR nezúčastnil.

Téma bylo velmi zajímavé: Spolupráce a koordinace v oblasti dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů. V zemích, kde mají národní agentury pro koordinaci aktivit v oblasti digital preservation, si dnes začínají uvědomovat, že i mezinárodní koordinace by mohla pomoci ušetřit další finance. V ČR nemáme obdobu holandské Aliance pro digital preservation (té se v Holandsku účastní jak Královská knihovna, tak asociace výzkumných institucí, muzea, narodni a lokální televize a radia, archivy atd.) nebo německého programu NESTOR, takže pro taková jednání nemají kolegové v ČR partnera.

Prezentace a záznam z workshopu jsou zde: 

Zároveň na tomto workshopu byla oznámena koference: 
ALIGNING NATIONAL APPROACHES TO
DIGITAL PRESERVATION
Location: The National Library of Estonia, Tallinn, Estonia
Date: May 23-25, 2011

čtvrtek 4. listopadu 2010

úterý 2. listopadu 2010

Digitální strategie knihoven - cyklus 4 seminářů s diskusí

Místo: Národní technická knihovna, vzdělávací centrum, vstup nejlépe vchodem NTK3
Datum: 9., 23. a 30. listopad a 7. prosinec 2010 od 9.00 do 15.00
Lektoři: Bedřich Vychodil, Ladislav Cubr, oba Národní knihovna ČR
Program:
9. 11. 2010 - digitální svět a knihovny
23. 11. 2010 - digitalizace
30. 11. 2010 - ochrana digitalizovaných dokumentů
7. 12. 2010 - shrnutí tématiky, diskuse

Zájemci se mohou hlásit na každý seminář zvlášt, nejlépe však na celý cyklus.neděle 31. října 2010

Nový "use case" o digital preservation na webu DPC

Na části webu DPC (Digital Preservation Coalition, Velká Británie) věnované tzv. use cases - konkrétním řešením problematiky dlouhodobé ochrany digitálních dat v konkrétních institucích, přibyl nový materiál popisující opatření pro ochranu v MLA Yorkshire Archive at West Yorkshire Archive Service.
Na stránce jsou další podobné studie z předchozích měsíců, které jsou také velmi zajímavé.

úterý 19. října 2010

Web projektu PERSID - Persistentní identifikátory

Na webu projektu PERSID je řada zajímavých dokumentů, kromě jiného také návrh nové normy upravující URN:NBN. Také popis toho, jak se v současnosti URN:NBN a NBN používají. prezentace z workshopu, requirements atd. 


http://www.persid.org/documents.html
http://www.persid.org/downloads/draft-hakala-rfc3188bis-nbn-urn-00.pdf

4. mezinárodní PDF/A konference

PDF/A Competence Center zveřejnilo prezentace ze 4. mezinárodní PDF/A konference.
Zajímavé jsou zejména informace o PDF/A - 2 - keynote Betsy Fanning: PDF/A-2 –Improving PDF/A. Další zajímavou přednáškou byla prezentace Olafa Drümmera: XMP Metadata Primer, která je dobrým úvodem do metadatového standardu XMP.
Přímo na knihovní prostředí byla také zaměřena sekce A - Archives & Libraries.

pondělí 4. října 2010

Keeping Research Data Safe - studie Charles Beagrie Ltd

Tady jsou hlavní body: 
- nejdražší je akvizice a zpracování při ingestu
- vlastní archival storage, vlastní uložení na HW, stojí mnohem méně než akvizice a zpracování při ingestu
- včasná implementace ochranných opatření (migrace např.) při ingestu ušetří náklady stejně vysoké, jako jsou náklady na celý životní cyklus archivovaného digitálních objektu
- z celkových nákladů na dlouhodobou archivaci ve sledovaných projektech připadlo 55% na zpracování ingestu a akvizici, 15 % na archival storage, 31 % na zpřístupnění
- většina nákladů na dlouhodobou archivaci jsou fixní náklady, které se příliš nemění s velikostí spravovaného objemu dat
- největší díl nákladů jsou osobní náklady
Studie obsahují řadu doporučení jak dlouhodobou ochranu organizovat a financovat. 


Shrnutí:
http://www.beagrie.com/KRDS_Factsheet_0910.pdf


Celé studie jsou zde:

KRDS1: Beagrie, N., Chruszcz, J., and Lavoie, B. (2008), Keeping Research Data Safe: a cost model and guidance for UK universities, Final Report April 2008, available from http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/keepingresearchdatasafe0408.pdf


KRDS2: Beagrie, N., Lavoie, B., and Woollard, M. (2010), Keeping Research Data Safe 2, Final Report April 2010, available from http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/reports/2010/keepingresearchdatasafe2.pdf

pátek 1. října 2010

EZID (ee-zee-eye-dee)

Další projekt California Digital Library Curation Center, tentokrát se týká identifikátorů. EZID je univerzální resolver, v zásadě pro jakýkoli typ identifikátoru. Poskytuje prostředí pro vložení metadat, URL, a identifikátoru a přes server name to thing (n2t.net), drive take na http://n2t.info/, také umožňuje přímo zpřístupnění zdroje. Má API (http://www.cdlib.org/uc3/docs/ezidapi.html). Metadata v několika formátech. 


Momentálně EZID podporuje pouze ARK a DOI, ovšem služba se bude dále rozšiřovat. Služba je provozována a financována konsorciem knihoven v Californii, takže pro skutečné použití v ČR asi není vhodná úplně vhodná. 


Vedle implementace identifikátoru URN:NBN, který by měl být obdobou ISBN, ISSN pro elektronický svět (i s povinnosti NK díla, která identifikátor mají ochraňovat v trusted repository) by podobná služba jako EZID mohla být vybudována v ČR v rámci projektu v NAKI. Uvidíme. 


http://n2t.net/ezid/

čtvrtek 30. září 2010

FAQ o digital preservation v Národním archivu UK

vám dají jasné odpovědi na otázky typu - co je DP? máme ji vůbec dělat? jaká jsou pravidla a pod.

Extensible Text Framework

Flexibilní nástroj pro indexování, vyhledávání a zobrazování, který podporuje vyhledávání v heterogenních zdrojích dat a výsledky podává v konfigurovatelném rozhraní. Postaveno v Javě a XSLT 2.0. 
Vyvinula a spravuje California Digital Library. 


http://xtf.cdlib.org/

středa 29. září 2010

Finská Národní digitální knihovna

Moc zajímavý dokument: 


http://www.kdk2011.fi/images/stories/tiedostot/NationalDigitalLibrary_EnterpriseArchitecture.pdf


Cílem finského projektu "Národní digitální knihovna" je zlepšení dostupnosti a využitelnosti klíčových národních informačních zdrojů knihoven, archivů a muzeí, a vyvoj řešení pro zajištění dlouhodobého uchovávání digitálních památkových objektů. 

D-lib 9-10/2010

V posledním čísle D-libu jsou minimálně dva články, které stojí za pozornost: 

Článek shrnuje pětileté zkušenosti Standford Unieversity Library s provozem digitálního repozitáře.   Další vývoj vidí v implementaci modulárního řešení, využití různých volně dostupných služeb (Bag-IT, Curation Micro-Services.) Zajímavé jsou jejich snahy o zjednodušení metadatové modelu, popis zkušeností s METSem.


Mopseus

Na několika konferencích se objevil další systém pro podporu digital preservation postavený na jádru Fedora CommonsMopseus. Mopseus je řešení pro dlouhodobou ochranu digitálních dat pro menší a středně velké institucionální repozitáře. Je to hotový systém, který je možné okamžitě použít, není třeba nic programovat. 

Je postaven jako soubor Java services, má API postavené v PHP.  Používá databázi MySQL. Mopesus umožňuje dynamicky definovat XML schemata archivních objektů, jeden digitální objekt může obsahovat více XML schemat najednou. Mopesus sysnchronizuje XML a RDF s externí databází. Používá RDF k vyjádření sémantických vztahů mezi archivovanými objekty. 

Takže další open source systém, který podobně jako RODA stojí na Fedoře. V dalších příspěvcích bychom měli zmínit ještě podporu digital preservation tools pro E-Prints, Archivematicu, nebo Curation Micro-ServicesDalší podrobnosti: 

Dokumentace a software ke stažení: