čtvrtek 21. dubna 2016

PREMIS publikoval novou revizi kontrolovaných slovníků pro dlouhodobou ochranuEdiční výbor PREMIS publikoval novou revizi kontrolovaných slovníků pro metadata relevantní pro dlouhodobou ochranu digitálních dat. 
Slovníky jsou k nalezení jsou na stránce Kongresové knihovny:
http://id.loc.gov/preservationdescriptions/

Hlavní změnou je, že slovníky nyní odpovídají PREMIS verzi 3, kde se objevily nové metadatové elementy.
Takže pokud používáte PREMIS metadatové schéma, je dobré používat pro některé metadatové elementy výrazy z kontrolovaných slovníků. 

středa 20. dubna 2016

Archivace pomocí laserové tiskárny, papiru a QR kódu?

Po určité debatě přidávám odkaz na český projekt - kodek, který umí digitální data převést do 2D vizuálního kódu. Ten pak lze vytisknout na papír nebo film, a po naskenování znovu dekódovat.

http://ronja.twibright.com/optar/

Podobných věcí existuje víc, komerčně nabízená řešení obvykle využívají filmový materiál - jako například piql, o které jsme už kdysi psali i na tomto blogu.

OPTAR je velmi daleko od nějakého reálného archivačního nasazení, datová hustota toho média není moc velká (A4=200kb), ale je to pěkný příklad toho, kam všude může bádání o nových způsobech ukládání dat dojít - nejen k biologickému materiálu nebo krystalům křemíku, ale třeba i zpět k papíru, tiskárně a skeneru.

Katalog CNZ

Katalog CNZ se začíná plnit. Je to moc pěkný nápad. Porovnání všech systémů popsaných jako dlouhodobé digitální úložiště ukazuje, že OAIS u nás není pro nikoho problém:-) Zcela jistě tam ještě několik dalších komerčních systémů chybí - jako Sefira a jejich Obelisk nebo AIP Safe.

http://katalog.cnz.cz/products-comparison?compare_product_list=9%7C16%7C19%7C22%7C28

Kvalita informací v katalogu je zajištěna odbornou redakcí složenou z lidé z firem a zájmových sdružení, která by měla prý také dohlížet na spory.

pátek 15. dubna 2016

Workshop CNZ k ISO 16363

CNZ pořádá seminář k normě ISO 16363.

http://www.cnz.cz/2016/04/15/pozvanka-na-workshop-audit-a-certifikace-duveryhodnych-digitalnich-ulozist/

Trochu to vypadá, jako by se snad měl v ČR objevit někdo, kdo bude opravdu za úplatu poskytovat oficiální externí audit a certifikací podle této normy. V minulosti už dvě auditorské firmy zájem o tuto normy projevily (jak jsme psali zde http://www.digitalpreservation.cz/2014/01/certifikace-duveryhodnych-digitalnich.html) a na konferencích CNZ se objevovaly ve slidech obrázky jakýchsi certifikátů (např. pro systém Filenet apod. což je samozřejmě nesmysl, protože podle této normy nelze certifikovat SW, ale jeho konkrétní nasazení v konkrétním institucionálním prostředí). 

středa 13. dubna 2016

úterý 12. dubna 2016

Ohrožené nosiče audio a audiovizuálních dat

V jedné debatě na tohle téma se objevují odkazy na moc pěkné dokumenty.

Digitální knihovník nebo digitální kurátor?

Chtěl bych zde upozornit na zajímavou diplomovou práci o digitálním kurátorství od Michala Konečného.

https://is.muni.cz/th/426710/ff_m/Michal_Konecny_-_Kompetencni_model_a_kurikulum_digitalniho_kuratorstvi_-_Diplomova_prace_-_prilohy.pdf

Určitě bude užitečné, když diplomka vyvolá širší debatu o termínu digitální kurátorství u nás. Tento termín není v českém prostředí přijímám jednoznačně. Především asi proto, že řadu činností, které se pod digitální kurátorství zařazují, nikdo  v institucích ve skutečnosti systematicky nedělá. Také, mnohdy asi nejsou "digitální kurátoři" jedna jediná osoba. Digital curation je činnosti celého týmu lidí...

Nejde ale ani tak o nálepku, nakonec ten pojem pochází z cizího jazykového a institucionálního prostředí.  Ale pokud jde o obsah, tak si myslim, že by mělo smysl, aby navržený obsah studia našel svoje místo mezi VŠ programy.

Pěkná prezentace R. Římanové k tomuhle tématu dostupná na http://k21.fpf.slu.cz/wp-content/uploads/2012/02/%C5%98%C3%ADmanov%C3%A1-K21.pptx Ohledně posledních slidů s využívajících Google, mě hledání vychází jinak, ale zajímavější je asi trend....("digital librarian" počet výsledků 139 000, "digital curator" počet výsledků 48 900)

pátek 8. dubna 2016

UDFR - ukončení projektu

Stephen Abrams oznámil ukončení projektu UDFR, sémantického registru digitálních formátů, a doporučil komunitě používat nadále PRONOM. Takže další pokus o globální formátový registr máme za sebou.

Uvidíme, jestli uspěje skupina knihoven kolem projektu Digital preservation technical registry.

Seminář NFA v kině Ponrepo - Audiovisual Data: From Acquisition to Metadata 7.-8. April 2016

Moc pěkná akce proběhla tento týden ve čtvrtek a v pátek pod taktovkou NFA v kině Ponrepo.
Měl jsem možnost vidět jen páteční program. Zvlášť ranní část, moderovaná Matějem Strnadem, byla s ohledem na dlouhodobou archivaci digitálních dat velmi zajímavá.

Lars Gaustad z Norské národní knihovny patří ke zkušeným praktikům dlouhodobé archivace digitálních dat v Norské národní knihovně. Před lety měl na starosti digitalizaci a ukládání tištěných publikací knihovny a také webarchivaci. Před časem přešel do oddělení digitalizace a ukládání AV materiálu. Národní knihovna v Norsku podle jeho slov během příštího roku bude mít digitalizované všechny knihovní dokumenty. Asi to nebude jen díky neexistenci finančních problémů v Norsku, ale také díky systematické práci, dobrému managementu, DocWorks, a levné práci v Rumunsku (kde jim vyráběli metadata pro některé sbírky). V Ponrepu mluvil o kritériích pro výběr dlouhodobě udržitelného formátu pro AV data. Zajímavé byly jeho úvahy o udržitelnosti barevných prostorů RGB a technologiích multispektrálního skenování. (Viz nedávné pokusy s obrazem Mony Lisy)

Dva příspěvky byly věnovány zkušenostem s digitalizací a ukládáním AV dat v Deutsche Kinemathek. Panové z Berlína používají pro ukládání svých digitalizovaných dat služby Konrad ZUSE Institutu. Jejich rozpočet na digitalizaci a rozvoj systémů souvisejících s digitálními daty nejsou nijak obrovské, přesto se snaží svoje řešení mapovat na některé části OAIS. Pro správu digitálních dat používají komerční systém Adlib media management, který také naživo ukázali v akci. Asi by uvítali, kdyby více filmových archivů používalo tento systém, a mohli sdílet náklady na další vývoj, což se jim zčásti aspoň v Německu daří. Klíčovou částí jejich povídání byly také úvahy o modelování nákladů na ukládání a digitalizaci, což je téma, kterého se dotkl skoro každý prezentující.

Dobrý background k tomu poskytl Bohuš Získal z Cesnetu. Měl techničtější příspěvek o velikostech dat generovaných digitalizací filmového materiálu, a i pro laika jako já přehledně ukázal rozdíly mezi datovými nároky 2k a 4k videa a formáty DCP a DPX.

Jako vždy impresivní bylo povídání o digitalizačním projektu Slovenského filmového ústavu. Peter Csordás mluvil o tom, jak ve velmi krátké době rekonstruovali prostory starého kina, vytvořili pracoviště pro čištění a digitalizaci filmů a naskenovali přes 31000 AV děl, skoro 1000 slovenských filmů. Také mluvil o tom, jaké problémy mají při přenosu dat do archivu CDA. Jen jejich pracovní úložiště má 1PB kapacity, na projektu pracovalo a dále pracuje asi 50 lidi.  Projekt byl financovaný do roku 2015 částkou přes 20 milionů EUR z EU projektu v rámci OPIS osa II a jeho další provoz financuje v rámci povinné udržitelnosti slovenská vláda.

Poměrně ambiciózní projekt finského filmového archivu prezentoval Mikko Kutti (KAVI). Na PASIGu před pár týdny mluvil jeho kolega z CSC s podobným jménem, tak bylo zajímavé vidět teď jednoho z hlavních uživatelů služeb CSC v oblasti digitální archivace. KAVI ročně produkuje asi 320TB skenovaných dat v týmu asi 6 lidí, na straně CSC se o jejich data stará 7 inženýrů, což je služba, která stojí komplet kolem 200 000 EUR ročně. Výhoda pro KAVI - ani neví, jaké pásky se používají, natož aby se o ně museli starat. Exit strategy nemají, proč prý, když CSC je vládou financovaná instituce.

Elzbieta Wysocka mluvila z projektového hlediska o projektech Národního archivu v Polsku, kde také maximálně používají finance z EU projektů. Jejich problémy velmi připomínaly české prostředí - roubováním digitalizace v paměťové instituci na projekty oblasti podobné smart administration apod.

Zajímavý byl projekt prezentovaný Zsuzsou Zádori z archivu Open society university v Budapešti. Do sbírek univerzity se dostalo přes tři tisíce hodin dokumentárního filmového materiálu o průběhu konce komunistického režimu v Maďarsku mezi roky 1988-1996. Materiál na VHS a S-VHS kazetách postupně digitalizují, digitalizují for preservation, spíš než pro access, protože jim smlouva s dárcem neumožňuje videa zveřejnit mimo budovu. Snaží se alespoň co nejrychleji připravit online katalog tohoto materiálu. 

Michal Klodner mluvil o problematice analytického popisu v kontextu filmového archivu. Vůbec popisná metadata a kvalitní popis filmového materiálu jsou klíčové pro vyhledatelnost obsahu a jeho použitelnost pro badatele. Analytický popis, který známe v knihovním kontextu, má tady ještě další dimenze -  je časově závislý, resp. někdy také prostorově. Michal ukázal také několik příkladů popisu komplexnějších objektů, které obsahují více obrazovek, uspořádání projekcí v prostoru, kombinaci audiovizuálního díla s kontextem divadla apod. Tohle není jednoduché dobře popsat, a ještě těžší je takový obsah smysluplně archivovat. 

Ivan David vysvětlil jaké jsou v ČR právní mantinely činnosti archivů, resp. filmových archivů. 

Povídání Jiřího Franka o projektu národního agregátora metadat kulturních institucí mi velmi připomínalo povídání, která jsme slýchali v letech 2009-2010 o projektu národního portálu kultury. Například na konferenci AKM 2009: 

Eva Žáková představila základní funkce Národního portálu, mezi něž patří již zmíněná funkce národního agregátoru pro Europeanu. Dále by měl portál sloužit jako prostor pro prezentaci národního kulturního dědictví a v neposlední řadě napomáhá k naplnění strategie Smart Administration.

Komické je, že informace o tomto pokusu vybudovat národní kulturní portál, stále visí na webu MK ČR
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-program/informacni-kulturni-portal-czechiana--54579/

„Czechiana je zastřešujícím projektem konceptu eCulture, realizovaným v rámci Národní strategie digitalizace kulturního obsahu, připravovaným na Ministerstvu kultury ČR,“ přibližuje projekt Pavla Petrová, ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU)...atd."

Doufejme, že za 7 let nebudeme na tomto blogu psát znovu o Czechianě jako o plánovaném, ale nikdy neuskutečněném snu.

Matěj Strnad, Bohuš Získal, Peter Csordás, Martin Koerber, Mikko Kutti, Lars Gaustad, Volkmar Ernst, Ponrepo, 8.4.2016


----

Audiovisual Data: From Acquisition to Metadata 7.-8. April 2016

I Block / 7. April 2016 / 14.00 – 18.00
Analog Data Record, Analog and Digital Registry
14.00 – 14.15 Welcome speech / Michal Bregant /NFA / CZ
14.15 – 14.30 Cultural Objects and Heritage - to preserve, to share, to describe; Role of the Ministry of Culture as the National Aggregator of Digitized Content/ Josef Praks / MKČR / CZ
14.30 – 14.45 Vinegar Syndrome / Michal Ďurovič / VŠCHT /CZ
14.45 – 15.00 The Transition from a Card Catalog to a Complex Collections    Management System / Katarína Gatialová / NM /CZ
15.00 – 15.30 Coffee Break
15.30 - 15.45 Eurofound and Digitization / Peter Csordás / SFÚ /SK
15.45 – 18.00 Discussion /Moderator: Michal Bregant /NFA /CZ

II Block / 8. April 2016 / 9.30 – 13.00
Digitization and Data
09.30 – 09.45 Choosing Format for the Long Term / Lars Gaustad / NB /NO
09.45 – 10.00 Status Quo and Future of Digital Archiving in the Deutsche Kinemathek / Volkmar Ernst / DK / DE
10.00– 10.15 Audiovisual Content - Even Bigger Data and Costs / Bohuš Získal / CESNET / CZ
10.15 – 10.30 Transfer from Analog to Digital Data, Digitization Instrumentation at Slovakia / Peter Csordás / SFÚ / SK
10.45 – 11.00 Coffee Break
11.00 – 11.15 Film Archive and Sustainability / Martin Koerber / DK / DE
11.15 – 11.30 Setting up a Digital Film Archive in KAVI / Mikko Kutti / KAVI / FI
11.30 – 13.00 Discussion /Moderator: Matěj Strnad /NFA /CZ
13.00 – 14.30 Lunch Break

III Block / 8. April 2016 / 14.30 – 18.00
Metadata and Long Term Preservation, Formats of Presentation
14.30 – 14.45 Registration of the Digitization Workflow and Archival Processes in Digital Repository of National Archive in Warsaw / Elzbieta Wysocka / RCFN / PL
14.45 – 15.00 Hungarian Regime Change Video Archive. Digitization and Processing of Black Box Foundation Videos 1988 – 1996 for LTP/ Zsuzsa Zádori / OSA / HU
15.00 – 15.30 Coffee Break
15.30 – 15.45 Analytical Description of Audiovisual Collections /Michal Klodner / NFA / CZ
15.45 – 16.00 Presentation of the Audiovisual Archival Materials from the Legal Point of View / Ivan David / KMVS / CZ
16.00 – 16.15 Role of sector and national aggregator in cultural heritage/ Jiří Frank / NM / CZ
16.15 – 16.30 Film Review ,,Filmový Přehled” / Jan Valter / NFA / CZ
16.30 – 17.45 Discussion /Moderator: Jiří Frank /NM /CZ
17.45 – 18.00 Closing Speech / Michal Bregant / NFA / CZ