Online služba pro validaci

Florida Center for Library Automation zveřejnilo na svém webu validační službu, která hezky demonstruje, jak fungují DROID, JHOVE a ukládá metadata - výsledek identifikace, validace a extrakce technických metadat -  do struktury PREMIS (object). Metadata obsahují popis obrazů v MIXu, textMD pro textové a xml soubory a docMD pro PDF. Typy vkládaných formátů jsou velmi omezeny na still images, texty a PDF, ovšem jako demonstrace toho, jak mohou vypadat preservační metadata k digitálnímu objektu je to moc hezké. A samozřejmě, online služba má limity na velikosti objektů.
Nástroj je k dispozici jako open-source a dá se stáhnout zde: https://github.com/daitss/describe.
Je dobré používat prohlížeč, který umí rozumně zobrazovat XML jinak výstup není čitelný:-)

Služba je dostupná zde:
http://description.fcla.edu/