úterý 27. prosince 2016

Digital Preservation Metadata for Practitioners - Implementing PREMIS

12. prosince vyšla soudě podle obsahu hodně zajímává publlikace, sborník příspěvků o implementaci Premis. Obsahuje mj. samostatné kapitoly týkající se návrhu ochanných metadat pro různé typy materiálu, včetně třeba audiovizuálního, webové archivu nebo klasického archivního.

Digital Preservation Metadata for Practitioners
Implementing PREMIS
Editors:
Angela Dappert,
Rebecca Squire Guenther,
Sébastien Peyrard
ISBN: 978-3-319-43761-3 (Print) 978-3-319-43763-7 (Online)
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-43763-7#page=22

pátek 16. prosince 2016

čtvrtek 15. prosince 2016

DSA survery: co na DSA audit instituce?

Pěkný článek o Data seal of approval repozitářích. Kolegové z NCDD se ptali, jaký význam měl DSA audit pro jednotlivé instituce, co si o procesu mysli, atd..

Survey of DSA-certified digital repositories: Report on the findings in a survey of all DSA-certified digital repositories on investments in and benefits of acquiring the Data Seal of Approval (DSA)
Kees-Jan Waterman
Barbara Sierman

úterý 13. prosince 2016

Dva zajímavé dokumenty z projektu InterPARES 2 - průvodce ochranou digitálních dokumentů a průvodce pro vytváření digitálních dokumentů

Projekt InterPARES jistě není třeba představovat. Je již ve své třetí fázi v podobě InterPARES trust (https://interparestrust.org/) a pokračuje ve vytváření různě zaměřených studií o digitálních archiváliích, dokumentech, společnosti a digital record keeping.
Výzkum a následné zprávy jsou rozčleněny do témat, jako např. infrastruktura, bezpečnost, zpřístupnění, právní otázky aj. - viz https://interparestrust.org/trust/about_research/domains
Všechny publikované zprávy jsou volně dostupné zde https://interparestrust.org/trust/research_dissemination - InterPARES Trust Reseach documents (momentálně 56).

Mj. jsou tam také k nalezení 2 publikace, které poskytují základní informace tvůrcům digitálních dokumentů a také těm, kteří se je snaží dlouhodobě ochránit. Oba dokumenty jsou staršího data, to jim ale nic neubírá na použitelnosti. 


čtvrtek 8. prosince 2016

United States Government Publishing Office (GPO) a ISO 16363

United States Government Publishing Office (GPO) usiluje o externí certifikaci podle ISO 16363 pro své informační systémy. Federal Digital System (FDsys) by měl být certifikován podle této normy jako Trusted Digital Repository (TDR). Dlouhodobou archivací se zabývají již delší dobu, v roce 2014 začali pracovat na přípravě externí certifikace a podle informací na webu (https://www.fdlp.gov/project-list/trustworthy-digital-repository-tdr-audit) letos proběhl interní selfaudit TDR.

Letos v létě také GPO vypsala RFI s cílem zjistit blíže, kdo by mohl pro ně externí certifikaci udělat, a za jakých podmínek. (https://www.govinfo.gov/features/tdr-audit-rfi). Text s požadavky a dotazy z RFI je na https://www.fbo.gov/spg/GPO/PSPSD/WashingtonDC/ISO16363-RFI/listing.html. Bohužel odpovědi nejsou volně dostupné. 

Jak je to v ČR? Česká vláda v této věci spoléhá na projekt Národní digitální archiv (NDA)? Opravdu data všech informačních systémů vlády se  nakonec dostanou do NDA, třeba i kompletni obsah portálu oDok

úterý 6. prosince 2016