pondělí 30. září 2013

Velmi zajímavé prezentace z workshopu "Preservation at scale" při konferenci iPRES 2013


Po konferenci iPRES 2013 proběhlo několik workshopů. Z těch zajímavějších se chceme vrátit k tomu s názvem "Ochrana ve velkém měřítku", kde prezentovali své příspěvky zástupci institucí, které provádějí dlouhodobou digitální ochranu na velkých objemech dat. Většinou jde o národní knihovny nebo archivy, univerzity nebo výzkumné instituce. Prezentace jsou dostupné na google docs tady https://docs.google.com/document/d/1x-1e6SbgkULin3lJ6o0G26iBmjzzHj9v4Argy_-4eV0/edit?usp=sharing.
Za pozornost stojí prezentace Marcela Rase z Královské knihovny Nizozemí. Popisuje v ní přechod od long-term preservation systému DIAS na jejich nový LTP systém v letošním roce. Mluví také o tom, jak digital preservation ovlivňuje chod celé knihovny a její organizační strukturu. Doslova říká: "Digital preservation and permanent access has become the core of the library process". Přesně tomuto se české knihovny a archivy dle mého názoru stále brání a myslí si, že digital preservation je záležitostí jednoho oddělení nebo odboru. Není. Marcel Ras nakonec shrnuje:

• Preservation is not just ingest, storage and technique
• It demands for long-term organizational commitment
• It requires continuous research
• It requires substantial investments in infrastructure and up-to-date expertise and skills
• It brings organizational changes
• It asks for constant rethinking
• It demands for flexibility
• It demands maturity of the organisation

Z pohledu technického řešení long-term preservation systémů jsou zajímavé také prezentace Tobiase Steinkeho z NK Německa, který popisuje jejich nové workflow pro ingest. Podobně také prezentace, kterou přednesla Andrea Goethals z Harvardské univerzitní knihovny, která popisuje jejich long-term preservation systém, kterému říkají DRS. 

pátek 27. září 2013

Seminář na téma archivace a zpřístupnění filmového materiálu

Seminář pořádají NA, NFA, a ČIS o.s.

Název: Problematika archivního uložení a zpřístupnění filmových záznamů

22. ŘÍJNA 2013 OD 9.30 HODIN
KINO SVĚTOZOR
Praha 1, Vodičkova 41

Na programu jsou i přednášky o digitalizaci a ukládání filmů.

http://www.nfa.cz/res/data/016/002073.pdf

čtvrtek 26. září 2013

Zájem o služby knihoven setrvale klesá

Omlouvám se za příspěvek, který se netýká dlouhodobé archivace. 

Výsledky výzkumu čtení a čtenáři - prezentace je online na http://knihovnam.nkp.cz/docs/ctenari_2013/Cteni_Vyzkum_2013.pdf
Je to reprezentativní šetření na 1500 respondentech prováděné osobním rozhovorem.

Slide 17, který ukazuje jak klesá zájem populace o služby knihoven, jsem si dovolil připojit.  K tomu komentář pana prof Trávníčka z prezentace v Olomouci, že "nejvíce přibývá těch, kdo do knihovny nikdy nešli, v nejmladších kategoriích..."

Během 6 let zmizela knihovnám 1/5 klientů. Další výzkum je plánován za 5 let, pokud bude pokles pokračovat stejně rychle, tak v té době může odpovědět "ano" možná méně než 25% respondentů a "ne, nikdy" odpoví téměř 50% respondentů.Předpokládám, že v kontextu tohoto výzkumu formulace "veřejná knihovna" znamená jakoukoli knihovnu otevřenou veřejnosti v protikladu knihovně soukromé, jako je ta naše doma. U nás doma počet vypůjčených knih stoupá. Nevedeme průkazky, poplatky, a nebuzerujeme čtenáře, že knihu počmárali nebo zničili:-)

pondělí 23. září 2013

Konference CNZ 2013: Důvěra a archivace ve státní správě

Program konference CNZ je k dispozici na
http://www.enforum.cz/akce/cnz-konference
http://www.enforum.cz/data/files/Event_Ckedit/2_1_Detailn%C3%AD%20program%20konference%20CNZ%202013.pdf

Hlavním speakerem je Natalie Harrower z Digital Respository of Ireland, což je instituce financovaná irskou Higher Education Authority, jejímž cílem je vybudovat důvěryhodné digitální úložiště pro "humanities and social sciences." Tedy z instituce, která je provozována univerzitami a vědeckými institucemi sdruženými v konzorciu DRI a financovaná z rozpočtů na vysoké školství. Více o DRI v nedávném příspěvku z konference iPRES 2013 naleznete tady http://tinyurl.com/o2sr9yt. Paradoxně tohle bude jediná přednáška podobného typu, zbytek konference bude jako vždy zaměřen na problematiku e-governementu a archivace ve státní správě.

Program konference má stejnou strukturu jako v minulých letech a končí představením řešení firem Gordic, ICZ, IBM, Fujitsu atd. a příspěvkem pana Bernase o současném stavu projektu Národní digitální archiv. Letos se možná už dozvíme, která z prezentujících firem bude systémovým integrátorem tohoto projektu a z jakých komponent bude dodané řešení vytvořeno...

pondělí 16. září 2013

Národní digitální knihovna - propagační video CGI

Už nemusíme mít strach, že bychom ztratili moudrost obsaženou v našich knihách, říká ředitel Národní knihovny.

Data z digitalizace v projektu NDK jsou "continuously nurtured by an OAIS compliant long-term preservation system...."


iPres 2013, příspěvky jsou online

http://purl.pt/24107/1/

K některým příspěvkům se na tomhle blogu určitě ještě vrátíme.

Příspěvky k paralelní akci DC:
http://dcevents.dublincore.org/index.php/IntConf/dc-2013/schedConf/presentations

pátek 13. září 2013

Bakalářská práce k problematice dlouhodobé archivace blatantně opsaná z materiálů projektu NDK

UHLÍŘ, P. Zálohování dat a datová úložiště. Brno: Vysoké učení technické v 
Brně, Fakulta podnikatelská, 2013. 54 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Jiří
Kříž, Ph.D.

Opravdu nechápu, jak může být taková práce "úspěšně obhájena" když z 80% procent opisuje volně dostupné materiály projektu NDK? Kde je ten slavný brněnský anti-plagiátorský systém?

Pro VUT v Brně to není moc hezká vizitka. 

Plný text je k dispozici online zde: 

čtvrtek 5. září 2013

VUT Brno, nový partner v projektu SCAPE

V jednom z největších projektů v oblasti dlouhodobé archivace financovaném ze Strukturálních fondů došlo teď těsně před koncem projektu k zajímavé změně: mezi partnery SCAPE se objevila moravská univerzita - VUT Brno.

Po Národní knihovně (DigitalPreservationEurope, Liwa) a Ciantu (CASPAR) je to další instituce z ČR, která je partnerem v projektu zabývajícím se dlouhodobou archivací v programu ICT.

Jak přesně se asi VUT Brno na projektu SCAPE podílí?

úterý 3. září 2013

OAIS v češtině?

Národní knihovna připravuje pro Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) překlad normy ISO 16472:2012, tzv. referenčního modelu OAIS.

Normu překládají L. Cubr a L. Jansová (Skolková), oba absolventi UISK FF UK. 

Překlad normy OAIS byl vydán v loňském roce v Německu (http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:0008-2012051101) a tam se vytvoření smysluplné a použitelné terminologie věnovala pracovní skupina NESTORu složená ze zástupců archivů, knihoven a univerzit z Německa a Švýcarska. 

Doufejme, že i v ČR bude mít komunita zabývající dlouhodobou archivací možnost se k navržené terminologii vyjádřit. Bylo by pěkné, kdyby se česká terminologie ujala i v archivech, muzeích a firmách, a kdyby překlad nebyl jen akademickým cvičením. Konečně nejstarší překlady týkající se dlouhodobé archivace pocházejí z pera archivářů (např. v překladu  "Strategie digitálního archivování" od A. Browna se museli pánové Wanner a Macek s rodící se OAIS terminologií v češtině nějak popasovat už v roce 2003).