pátek 13. září 2013

Bakalářská práce k problematice dlouhodobé archivace blatantně opsaná z materiálů projektu NDK

UHLÍŘ, P. Zálohování dat a datová úložiště. Brno: Vysoké učení technické v 
Brně, Fakulta podnikatelská, 2013. 54 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Jiří
Kříž, Ph.D.

Opravdu nechápu, jak může být taková práce "úspěšně obhájena" když z 80% procent opisuje volně dostupné materiály projektu NDK? Kde je ten slavný brněnský anti-plagiátorský systém?

Pro VUT v Brně to není moc hezká vizitka. 

Plný text je k dispozici online zde: