středa 10. listopadu 2010

Nová publikace: Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů

Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů
Ladislav Cubr

Odborný recenzent: Petr Žabička
Redakční spolupráce: Jana Vašková, Petra Chýlová, Irena Hlinková
Schémata: Bedřich Vychodil
Obálka, grafická úprava a sazba: Alena Křesalová
Vydala Národní knihovna České republiky
1. vydání
Praha 2010
Vytisklo Polygrafické oddělení NK ČR
Distribuce: Národní knihovna ČR
Oddělení odbytu, Sodomkova 2/1146, Praha 10, 102 00, e-mail: maria.braunova@nkp.cz


pátek 5. listopadu 2010

Prezentace z Workshopu na iPRES 2010

Na IPRES2010 byl ještě jeden zajímavý workshop, kterého se nikdo z ČR nezúčastnil.

Téma bylo velmi zajímavé: Spolupráce a koordinace v oblasti dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů. V zemích, kde mají národní agentury pro koordinaci aktivit v oblasti digital preservation, si dnes začínají uvědomovat, že i mezinárodní koordinace by mohla pomoci ušetřit další finance. V ČR nemáme obdobu holandské Aliance pro digital preservation (té se v Holandsku účastní jak Královská knihovna, tak asociace výzkumných institucí, muzea, narodni a lokální televize a radia, archivy atd.) nebo německého programu NESTOR, takže pro taková jednání nemají kolegové v ČR partnera.

Prezentace a záznam z workshopu jsou zde: 

Zároveň na tomto workshopu byla oznámena koference: 
ALIGNING NATIONAL APPROACHES TO
DIGITAL PRESERVATION
Location: The National Library of Estonia, Tallinn, Estonia
Date: May 23-25, 2011

čtvrtek 4. listopadu 2010

úterý 2. listopadu 2010

Digitální strategie knihoven - cyklus 4 seminářů s diskusí

Místo: Národní technická knihovna, vzdělávací centrum, vstup nejlépe vchodem NTK3
Datum: 9., 23. a 30. listopad a 7. prosinec 2010 od 9.00 do 15.00
Lektoři: Bedřich Vychodil, Ladislav Cubr, oba Národní knihovna ČR
Program:
9. 11. 2010 - digitální svět a knihovny
23. 11. 2010 - digitalizace
30. 11. 2010 - ochrana digitalizovaných dokumentů
7. 12. 2010 - shrnutí tématiky, diskuse

Zájemci se mohou hlásit na každý seminář zvlášt, nejlépe však na celý cyklus.