úterý 31. ledna 2012

Prezentace o technologiích storage medií

Pěkná prezentace o úložných médiích od Waltera Schorge na stránkách CITEMu:
http://www.citem.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/prezentace_ukladani_dat_2011-10-18.pdf

Název "Dlouhodobá archivace digitálních dat" je poněkud zavádějící. Prezentace opomíjí problematiku logické ochrany dat, tj. problémy validace formátů a také metadat. S formáty, jejich validací a extrakcí technických metadat se vypořádá odkazem na doporučení NDA. Běžně uznávané standardy jako OAIS nebo TRAC nebo užívané standardy metadat ani nezmiňuje.

A když jsme opět u těch optických a dalších offline medií, napadá mě termín "hand-held media" z článku Angely Dappert Developing a Robust Migration Workflow for Preserving and Curating Hand-held Media. Jsou skutečně hand-held média vhodná k dlouhobé archivaci?  Nebo maximálně jen k zálohování?  Článek Angely Dappert ukazuje, jak náročné je se offline medií zbavit, a převést je do podoby, ve které se s nimi dá podnikat něco jako "digital curation" s cílem zajistit trvalou dostupnost jejich informačního obsahu.......

středa 18. ledna 2012

Systémy pro správu podnikového obsahu a digital preservation?

Článek Stephana Strodla a  Joachima Korba s názvem DIGITAL PRESERVATION FOR ENTERPRISE CONTENT:  A GAP-ANALYSIS BETWEEN ECM AND OAIS 
http://publik.tuwien.ac.at/files/PubDat_191180.pdf


Z abstraktu: 
Zatímco velké vědecké organizace a paměťové instituce (muzea, knihovny a archivy)  posledních letech věnovaly značnou pozornost problematice trvalého uchovávání digitálních záznamů, komerční svět v současné době nemá nástroje umožňující dlouhodobé uchovávání digitálních informací.

Tento článek si klade za cíl ukázat, co je potřeba proto, aby moderní Enterprise Content Management (ECM) systémy byly připraveny k dlouhodobé ochraně v nich ukládaných dat. Obecný model ECM a "Referenční model pro otevřený archivní informační systém (OAIS)" jsou zde popsány, a jsou identifikovány specifické  potřeby systémů správy podnikového obsahu
Zvláštní důraz je kladen na management elektronických záznamů (ERM) jako složku ECM, který zahrnuje jednoduché funkce podporující uchovávání dat, ale postrádá ty aspekty OAIS, které podporují skutečně dlouhodobou konzervaci. ERM systémy schopné skutečně dlouhodobé ochrany budou muset tyto funkce implementovat při zachování souladu s relevantími normami a pravidly (uchování nebo zničení daných dokumentů ve skartačním řízení).

úterý 17. ledna 2012

Emulation Framework 1.1.0

Výstup projektu KEEP -  Emulation Framework. (http://emuframework.sourceforge.net/)

Emulation Framwork umožňuje snadno otevřít digitální soubory nebo spouštět počítačové programy v původním prostředí. Aktuální verze podporuje emulaci prostředí pro platoformy x86, Commodore 64, Amiga, Amstrad CPC, BBC Micro a Thomson. 


čtvrtek 12. ledna 2012

Dvě "Recommended practice" CCSDS z roku 2011

AUDIT AND CERTIFICATION OF  TRUSTWORTHY DIGITAL REPOSITORIES (TRAC), Recommended Practice, ze září 2011
http://public.ccsds.org/publications/archive/652x0m1.pdf


REQUIREMENTS FOR BODIES PROVIDING AUDIT AND CERTIFICATION OF CANDIDATE  TRUSTWORTHY DIGITAL REPOSITORIES
Recommended Practice, z listopadu 2011
http://public.ccsds.org/publications/archive/652x1m1.pdf

středa 11. ledna 2012

JPEG2000 validátor a extraktor technických metadat

Dalši produkce projektu SCAPE.


jpylyzer: validator and properties extractor for JPEG 2000 Part 1 (JP2)
dokumentace je zde http://cloud.github.com/downloads/bitsgalore/jpylyzer/jpylyzerUserManual10012012.pdf

a nástroj napsaný v pythonu je ke stažení na githubu (https://github.com/bitsgalore/jpylyzer)

10 milionů svazků v HathiTrust

5. ledna 2012 dosáhl počet svazků uložených v HathiTrustu úctyhodných 10 milionů. 
http://www.hathitrust.org/blogs/perspectives-from-hathitrust/ten-million-and-counting

Do systému HathiTrustu dodává svá digitalizovaná data několik desítek institucí. V březnu roku 2011 byl repozitář HathiTrustu certifikovan RLG jako důveryhodný digitální repozitář podle TRACu (Trustworthy Repository Audit and Certification).