pátek 20. prosince 2013

Další pokus o registr nástrojů a services - projekt DCH-RP

V rámci evropského projektu DCH-RP - Digital Cultural Heritage Roadmap for Preservation vzniká několik zajímavých věcí. Vedle analýz, které jsou dostupné tady http://www.dch-rp.eu/index.php?en/61/deliverables, se projekt chystá vytvořit registr nástrojů a služeb pro digital preservation. První představy o registru jsou popsány v reportu D3.3 Registry of services dostupném na tomto URL http://www.dch-rp.eu/getFile.php?id=166Tento report již nyní obsahuje relativně dlouhý seznam nástrojů k různým aktivitám digital preservation - viz stránky 30-42 v příloze 1. 

úterý 17. prosince 2013

LIBER workshop za humny: Keeping Data. The Process of Data Curation, Vídeň 19-20.5.2014

V květnu příštího roku se ve Vídni bude konat třetí LIBER workshop, tentokrát o digitální archivaci se zaměřením na akademické a výzkumné instituce a jejich data. Hlavní témata jsou:
 • Jak mohou akademické instituce spravovat vědecké a administrativní procesy spojené s digitálními daty?
 • Jaké reprezentace dat budou objektem ochrany?
 • Jak mohou pomoci tzv. Plány data managementu v každodenní práci?

Takže pokud vás zajímají Plány data managementu, jejich přínos a použití, pokud vás zajímá co dělat s daty pocházejícími z vědeckých analýz, měření a pokusů, LIBER 2013 mohou být dobře investované peníze.

Jakým formátům digitálních dat důvěřují knihovny ARL?

Výzkumníci z University of Illinois at Urbana-Champaign analyzovali formátové politiky 125 členů ARL. Zjistili v jakých formátech data ukládají ve svých repozitářích, a jak často jsou si jisti, že budou schopni objekty v jednotlivých formátech dlouhodobě uchovat.

Zjistili, že:
 • pouze 18 formátů je považováno za důvěryhodné 
 • za důvěryhodné jsou považovány především formáty dat vznikajících v digitalizaci nebo formáty dat vyměňovaných výzkumníky na webu
 • u většiny formátů si instituce v ARL nejsou jisty, že jsou schopny zajistit jejich trvalé uchování 

Poster je zde:

úterý 10. prosince 2013

Zpráva "Hodnocení modelů na odhad nákladů digital preservation, potřeby a analýza nedostatků" z projektu 4C ke komentáři

V listopadu jsme informovali o analýze nástrojů na odhad nákladů, kterou vytvořili kolegové v projektu APARSEN - viz http://digital-preservation-cz.blogspot.co.nz/2013/11/zprava-cost-parameters-for-digital.html.
Nyní podobnou analýzu vydal ke komentáři projekt 4C, který se zabývá odhadem nákladů na archivaci dat. Zpráva je dostupná zde http://www.4cproject.eu/community-resources/outputs-and-deliverables/d3-1-evaluation-of-cost-models-and-needs-gaps-analysis-ms12-draft. Obsahuje popis těchto nástrojů:
 • Test Bed Cost Model For Digital Preservation, T-CMDP
 • NASA Cost Estimating Tool, NASA-CET
 • LIFE3 Costing Model, LIFE3
 • Keeping Research Data Safe, KRDS
 • Cost Model For Digital Archiving, CMDA
 • Cost Model For Digital Preservation, CMDP
 • DP4LIB Cost Model, DP4LIB
 • Prestoprime Cost Model For Digital Storage, PP-CMDS
 • Total Cost Of Preservation, CDL-TCP
 • Economic Model For Long-Term Storage, EMLTS


čtvrtek 5. prosince 2013

BitCurator: Vyzkoušejte nástroje pro forenzní analýzu obsahu celého serveru nebo file systemu

Project BitCuratot nabízí k vyzkoušení verzi 0.4.4. svého nástroje pro forenzní analýzu celého file systému. Nástroj je k dispozici jako Ubuntu instalace (ISO obraz nebo virtuální stroj pro virtualbox apod.)

Ke stažení zde:
http://wiki.bitcurator.net/index.php?title=Software

Pár slidů na začátek:
http://wiki.bitcurator.net/downloads/BitCurator-Quickstart-v0.4.4.pdf

středa 4. prosince 2013

Jak na ExifTool - online tutorial

AVpreserve zveřejnilo zajímavý video návod jak používat ExifTool. ExifTool je nástroj na práci s metadaty obrazových nebo video souborů - editace metadat apod. Často je používán na prohlížení metadat, což je základní funkcionalita. Tutorial ukazuje různé možnosti využití, různé příkazy atd.
http://www.avpreserve.com/exiftool-tutorial-series/

pondělí 2. prosince 2013

Audit pomocí ISO 16363: Bakalářská práce

HRUŠKA, Zdeněk. Audit digitálních repozitářů. Duha [online]. 2013-11-18 (All day) [cit. 02.12.2013]. Dostupný z WWW: <http://duha.mzk.cz/clanky/audit-digitalnich-repozitaru>. ISSN 1804-4255.

Škoda, že k auditu není dostupná dokumentace MZK online...