středa 29. března 2017

Národní digitální archiv – příležitost nebo hrozba pro specializované archivy?

Ve středu 29. března 2017 od 10 do 12:30 hod se v kinosále NA konala akce nazvaná docela vtipně "Národní digitální archiv – příležitost nebo hrozba pro specializované archivy?"

Po prezentacích pánů z Národního digitálního archivu představily svoje projekty v oblasti elektronických dokumentů čtyři specializované archivy (UK, ČRO, ČTV, NFA)

Zdaleka nejzajímavější pro mě byly úvodní prezentace o stavu projektu NDA a Národním archivním portálu. Prezentace, které by měly zaznít v podobném rozsahu i na konferenci ISSS 2017 přístí týden přednesli pan Bernas (Současný stav a střednědobá perspektiva Národního digitálního archivu) a Stodůlka (Výběr archiválií prostřednictvím Národního archivního portálu) a doplnila je informace o nové verzi standardu NSESSS od pana Kunta (Informace o novele národního standardu elektronických systémů spisové služby)

Z prezentace pana Bernase jsme se mimo jiné dozvěděli, že v ostrém prostředí Národního digitálního archivu jsou dnes uložena data z 9 skartačních řízení (5 přejímek). Řešení NDA je složeno ze systému Archivematica a modulů vyvinutých kolem. Prezentace obsahovala i praktické reflexe z provozu NDA od roku 2015:
 • Největším kamenem úrazu jsou SIP balíčky, jejich kvalita. 
 • Proto NDA poskytuje validátory SIP a PDF/A. 
 • V současnosti systémy NDA nejsou moc robustní a bude se na nich pracovat dále v projektu NDA II. Moduly vyvinuté vlastními silami NA budou dále upraveny dodavatelem. 
 • Byla zmíněna potřeba sladit aplikační rozhraní jednotlivých modulů, webové služby. Systém je záměrně budován z menších částí, aby se lépe udržoval, ale to předpokládá koordinaci rozhraní. 
 • Strojové rozhraní bude mít i modul přístup. 
 • V rámci NDA II budou vylepšeny možnosti autentizace. 
 • Skartační řízení - dlouhodobým cílem je zjednodušení procesů. 
 • Bezpečnost je pro NDA velmi důležitá, produkční systém je fyzicky oddělený, NDA je významný informační systémy ve smyslu zákona o kybernetické bezpečnosti, bude auditován z hlediska informační bezpečnosti (vedle ISO 16363 a dalších) .
Provozní zkušenosti:
 • kolísavá kvalita SIPů, chyby 
 •  chyby v zachycení struktury spisu a ve spisovém plánu, při tvorbě SIPu 
 • dokumenty předstírající něco, co nejsou (doc tváři se jako pdf/a) 
 • formální plnění - jen proto, aby tam něco bylo - například mimetype 
 • chybějící údaje od původce - které jistě původce zná (název, ičo) 
 • deklarace nepotřebných názvových prostorů 
 • NDA neposkytuje template pro SIP – vstupy jsou variabilní – možnosti plnění jsou velké, ale původci stejně dělají chyby 
V celém tom povídání o SIPech se nějak ztratilo, že předmětem ochrany OAIS archivu je balíček AIP – o tom jak vypadá AIP NDA jsme se nedozvěděli nic, tak snad se to dozvědí alespoň auditoři, kteří budou hodnotit soulad NDA s ISO 16363... 

Archiv na národní úrovni, který chce působit jako důvěryhodný, by měl zcela transparentně komunikovat o svých postupech zajištění dlouhodobého uchovávání (a ne jen říct, že se něco někam migruje) a o tom, jak vypadá jeho AIP.
Přitom NDA tak trochu odrazuje zájemce z dalších archivů od budování vlastního digitálního archivu (tj. archivu s oprávněním ukládat digitální data ve smyslu zákona), říkají:
 • nemá smysl budovat digitální archiv za každou cenu, z prestižních důvodu, jen proto, abychom ho měli! 
 • soustředit se raději na spisovou službu a uložit data v NDA 
 • postupy LTP vyzkoušet nejprve na digitalizátech 
 • teprve až když jsou zkušenosti přejit k digitální archivaci - menší riziko
V další prezentaci pan Stodůlka shrnul funkce národního archivního portálu v oblasti předarchivního zpracování,  příjmu a skartace. Zajímavá byla informace, že ve státních archivech bylo k dnešku proškoleno k používání portálu 100 lidí (online + prezenční školení) a Národní archiv také vyškolil pro jednotlivé regiony metodiky pro digitální archivací, kteří jsou k dispozici i specializovaným archivům.

úterý 28. března 2017

Dokument "Understanding PREMIS" v nové updatované verzi

Známý úvod do metadatového formátu PREMIS od Priscilly Caplan byl vydán v nové aktualizované verzi. Nová verze reflektuje poslední změny a úpravy PREMISu. Originální verze dokumentu vznikla v roce 2009, aktualizace tedy již byla nutná.

Dostupné na

středa 22. března 2017

Uvolněná nová verze JHOVE - 1.16

OPF (Open Preservation Foundation) vydalo novou verzi open source identifikátoru formátů JHOVE 1.16, podrobnější informace v tiskové zprávě.

Nová verze kromě oprav nabízí i lepší zpracování souborů v PDF a WAV modulech. V British Library byl JHOVE pro validaci PDF otestován, zde jsou výsledky.

pátek 17. března 2017

Archivematica 1.6

https://groups.google.com/forum/#!msg/archivematica/AVP4ARbomA4/SbaGxXaGBgAJ

Novinky: Appraisal/Arrangement tab, ArchivesSpace integration, Improvements to transfer backlog management,Full AIP re-ingest and AIP re-ingest improvements, DIP upload to AtoM improvements, Support multiple checksum algorithms, a další...

Guetzli: Perceptually Guided JPEG Encoder

https://arxiv.org/pdf/1703.04421.pdf

Guetzli: Perceptually Guided JPEG Encoder
J. Alakuijala, R. Obryk∗ , O. Stoliarchuk, Z. Szabadka, L. Vandevenne, and J. Wassenberg
Google Research Europe
March 14, 2017

Guetzli is a new JPEG encoder that aims to produce visually indistinguishable images at a lower bit-rate than other common JPEG encoders. It optimizes both the JPEG global quantization tables and the DCT coefficient values in each JPEG block using a closed-loop optimizer. Guetzli uses Butteraugli [1], our perceptual distance metric, as the source of feedback in its optimization process. We reach a 29-45% reduction in data size for a given perceptual distance, according to Butteraugli, in comparison to other compressors we tried. Guetzli’s computation is currently extremely slow, which limits its applicability to compressing static content and serving as a proof- of-concept that we can achieve significant reductions in size by combining advanced psychovisual models with lossy compression techniques

Storage pro dlouhodobou archivaci

Tohle je opravdu moc pěkný článek na blogu Davida Rosenthala.
http://blog.dshr.org/2016/12/the-medium-term-prospects-for-long-term.html

čtvrtek 16. března 2017

úterý 21. února 2017

Přednáška "Digitální sbírky a jejich dlouhodobé uchovávání v Národní knihovně Austrálie"

Digitální sbírky a jejich dlouhodobé uchovávání v Národní knihovně Austrálie

Registrační formulář na přednášku Libora Coufala.
https://goo.gl/forms/13EBnUjWlf2Q3WUB3

Pořadatel: Česká informační společnost, z. s.
Termín: 22.3.2017, 13:00 - 16:30 hodin
Místo konání: Český svaz vědeckotechnických společností z.s., Novotného lávka 5110 00 Praha 1, učebna 2017

Původně vystudovaný finančník, Libor Coufal je knihovnický "mutant". Knihovnickou dráhu započal ve Fisherově knihovně na University of Sydney. Poté působil v Národní knihovně ČR na oddělení elektronických informačních zdrojů, později přejmenované na oddělení archivace webu, které od roku 2008 vedl. Od roku 2012 pracuje v Národní knihovně Austrálie, kde v současnosti řídí oddělení dlouhodobého digitálního uchovávání.

Program
13:00 - 14:30  Národní knihovna Austrálie v digitálním světě (fondy, služby a projekty), diskuse
14:30 - 15:00  Přestávka s malým občerstvením
15:00 - 16:30  Digitální uchovávání "vzhůru nohama", diskuse

úterý 14. února 2017

PIQL v ČRO - technologie spolehlivejší než digitální nosiče?

Záznam debaty o archivaci v Českem rozhlasu. Každý může posoudit sám, jestli je tohle přístup vhodný pro disaster recovery pro data jeho instituce. PIQL řeší problém s uchováváním digitálních dat odsunutím na trvalé médium, které ukládá na proprietární typ filmového pásu, zapisuje a čte na proprietárním zařízení, v binární podobě.

Vytvoření věčné kopie digitálních dat, trvalého digitálního objektu, bohužel není cesta pro všechny typy archivů. Neměli bychom podlehnout iluzi, že tohle je řešení pro všechny typy dat a institucí - řada institucí potřebuje nástroje pro efektivní správu dat a metadat, pro aktivní ochranu. Musí zajistit trvalou dostupnost dat uživatelům v novém technologickém prostředí; uživatelům, kteří mají nové potřeby a očekávání, kteří potřebují metadata, identifikátory a formáty použitelné v aktuálním technickém a informačním kontextu. Proto existují srandardy jako OAIS a ISO 16363, které popisují obrysy takových řešení. Tzv. longterm preservation systémy (LTP) toho musí obsahovat mnohem více, než jen storage. Nikdo nečeká, že nějaké konkrétní LTP řešení bude existovat navždy - naopak je žadoucí, aby se LTP systémy měnily spolu s technologiemi kolem, archivní balíčky se aktivně kontrolují a migrují do nových formátů, obohacují se jejich metadata a migrují se formáty. PIQL není reprezentantem aktivního přístupu k digital preservation, nezajistí, že budete mít svá data uspořádáná, dobře popsaná, validní, a použitelná v technickém a informačním kontextu uživatelů za 100 let.
úterý 7. února 2017

Archivace videoartu v České republice?

Trvalé uchovávání videoartu, nových medií nebo řekněme audiovizuálního umění asi není nic snadného. Na serveru artalk.cz je zajímavý rozhovor se Slávou Sobotovičovou http://artalk.cz/2016/06/03/videoart-zabava-pro-excentriky/ o archivech videoartu v České republice.
Především se mluví o archivu Vědecko-výzkumného pracoviště AVU (http://vvp.avu.cz/videoarchiv/), jsou zmíněny i další lokální projekty jako Mediabáze FAMU (http://mediabaze.cz/) nebo Media Archive FaVU VUT Brno (http://media-archiv.ffa.vutbr.cz/index.php). 

Bohužel z toho nemám pocit, že by u nás v téhle komunitě byl velký zájem o trvalé uchovávání tohoto obsahu, o logickou ochranu a archivaci ve smyslu ISO 14721 nebo ISO 16363 atp. Snad jen na FAMU se tohle téma trochu řeší. V rozhovoru se mluví o normalizaci souborových formátů a digitalizaci, ale na webech archivů žádné metodiky popsány nejsou, ani nevidím žádné popisy formátových politik, metadatové standardy, žádné pokusy o DSA apod. "Archivy" jsou  zaměřené spíš na zpřístupňování - streamů nebo metadat. 

I v téhle oblasti také vznikají standardy pro metadata jako Media Art Notation System (MANS) nebo se používají standardy vytvořené jinde jako DIDL. 

Archivací "New Media Art" se ve světě zabývá už poměrně hodně institucí (seznam v EU http://www.newmediaart.eu/), například Netherlands Media Art Institute (http://nimk.nl/eng/preservation/media-art-preservation-links), Electronic Arts Intermix (EAI) (https://www.eai.org/), ZKM v Německu (http://zkm.de/en/topic/conservation-of-media-art), ADA (http://www.virtualart.at/nc/home.html). Sbírky videoartu a nových médií mají i některé další knihovny nebo archivy jako Corrnell uni, Getty archives a další. pondělí 6. února 2017

Archivace soukromých digitálních dat se zaměřením na fotografie a videa

Richard Wright sepsal "Case NotePersonal Digital PreservationPhotographs and Video",  kde vysvětluje, jak on osobně čelí rostoucím objemům soukromých digitálních dat jako soukromý archivář.

V posledních letech vyprodukoval jeho život desítky tisíc rodinných a soukromých fotografií a videí. Richard ví o ca 55 000  fotografiích, které jsou všude možně - na některém z jeho 4 počítačů a laptopů, mobilním telefonu, ve foťácích, kamerách, na některém ze tří počítačů partnerky, na domácím NASu nebo některém z cca sedmi USB úložištích, další jsou na Dropboxu, Amazon Photos, Googlu a Microsoft drive, další materiál je v jeho profilech na sociálních sítích, na blozích atd. Všechno pod názvy, které generují fotoaparáty nebo software, ve formátech skrývajících se za MPEG kontejnery, nebo v proprietárních formátech, v RAW, a to bez velké kontroly, bez systematických záloh, bez katalogu.

Tohle všechno zná asi každý. Richard jako archivář svého soukromého archivu doporučuje:

 1. deduplikovat (http://www.joerg-rosenthal.com/en/antitwin/
 2. vytvořit si seznam, katalog všech sbírek (asi ne úroveň každého souboru, ale v rozumné míře) -inspirovat se http://preservationweek.wixsite.com/personalarchiving nebo zvážit použití něčeho jako http://www.resourcespace.com/get tam kde se používají cloudová služby, inspirovat se http://www.cdwinder.de/http://www.cdfinder.de/en/info.html nebo jako Richard investovat do http://www.wincatalog.com/
 3. omezit počet použitých formátů
 4. zálohovat a udržovat zálohy, pokud možno automaticky (třeba s využitím https://www.microsoft.com/en-gb/download/details.aspx?id=15155https://fastglacier.com/ )
 5. kontrolovat, že jsou zálohy a data nepoškozené (fixity check, třeba s použitím https://www.avpreserve.com/tools/fixity/ nebo http://www.md5summer.org/ apod.)
Pokud máte nápady na další užitečné nástroje a služby, můžete je sdílet v komentářích:-)

pátek 27. ledna 2017

PIQL v ČRO

Po úspěchu ve Slovenském rádiu se podařilo PIQLu přesvědčit i Český rozhlas, že tohle je ta správná cesta, jak se zbavit problémů s trvalou archivací digitálního obsahu....

http://www.parabola.cz/zpravicky/27282/cro-pro-archivaci-cennych-zaznamu-vyuzije-technologii-piql/

úterý 24. ledna 2017

Diplomky na UK pouze digitálně

Univerzita Karlova se rozhodla pro archivaci závěrečných kvalifikačních prací (tedy bakalářek, diplomek i rigorózních a disertačních prací) pouze v elektronické podobě. Konkrétním vyjádřením tohoto rozhodnutí je Opatření rektora č. 23/2016, které možnost odevzdání textu omezuje pouze na formát PDF/A (verze 1a nebo 2u). Byla zpřísněna také pravidla pro odevzdávání příloh. Studentům je k dispozici seznam schválených formátů, které budou akceptovány automaticky, a možnost zažádat o přijetí přílohy v neschváleném formátu. Studenti jsou povinni odevzdávat PDF/A od 1. 2. 2016.
Opatření rektora doplňuje metodický pokyn a prozatímní informační stránka pro studenty.
Validace PDF/A bude probíhat pomocí nástroje veraPDF, formáty ostatních souborů budou pouze identifikovány pomocí nástroje Fido.
Otázka zrušení povinnosti odevzdávat i tištěnou verzi práce byla ponechána na rozhodnutí fakult. Je tedy možné, že tištěné verze budou i nadále zpřístupňovány v některých knihovnách.

Jak si vlastně vede "digital preservation" komunita? Komentáře vítány

Andy Jackson a Paul Wheatley tento víkend rozeslali pomocí Google fóra https://groups.google.com/group/digital-curation emails s prosbou o spolupráci. Obracejí se v něm na všechny zapojené v komunitě okolo dlouhodobé archivace s otázkou, zda současný způsob práce, spolupráce a publicity v této komunitě je dostatečný. Oba dlouhodobě stojí za webem www.digipres.org, kde se celkem úspěšně snaží spojovat roztříštěné aktivity různých registrů, diskuzních fór apod. Ideou je mít vše pod jednou střechou a poskytnout zájemcům web jak pro prvotní tak i pro detailní orientaci v problému.
Originální znění emailu je níže, zmíněné otázky znějí
Poslední otázka je asi nejpalčivější. Pokud máte na tyto otázky odpověď nebo názor, napište jej přímo na diskuzní forum https://groups.google.com/forum/#!forum/digipres, nebo do diskuze pod tímto příspěvkem. 

Děkujeme

Calling All Digital Preservers!

The digital preservation community is small and under resourced. This means we have to work together if we want to make a real impact. To this end, a small group of us has been attempting to help the members of the digital preservation community better support each other. The results of this include:
 • The http://www.digipres.org site, which aims to provide a gateway to all of the wonderful community-owned and community-oriented resources out there that are dedicated to digital preservation.
 • The Digital Preservation Q&A site (http://qanda.digipres.org/), which is a Q&A site set up in the wake of the failure of the efforts to set up suitable Stack Exchange sites for our field.
 • The COPTR Tool Registry (http://coptr.digipres.org), which was formed by the merger of many of the previous tool registry efforts, and which seeks to be a primary reference for those working in practical digital preservation.
 • The POWRR Tool Grid v.2 (http://www.digipres.org/tools/), which is generated from COPTR registry.
 • The Formats Overview (http://www.digipres.org/formats/), built by aggregating information from a number of different format registries.
If, like us, you believe we all need to work together, we’d love to hear from you….
The last one is really important. We’ve been in digital preservation long enough to see a lot of portals and projects come and go, and we recognise that making it possible to build on past work sometimes requires changing what we've built so far.

Please get in touch if you have any questions. You could talk to us directly, or use the digipres community forum we set up for this purpose. We’re happy to hear any and all ideas and criticisms!

Best wishes,
Andy Jackson (@anjacks0n) and Paul Wheatley (@prwheatley)
--

čtvrtek 19. ledna 2017

Digital Preservation: Putting It to Work - nová publikace ze Springeru

Ano, je to tak, EU chválení kolegové z Polska vydali publikací ve Springeru. A ze 2/3 v ní prezentují svůj projekt dlouhodobého repozitáře CREDO.

Digital Preservation: Putting It to Work
http://www.springer.com/us/book/9783319518008 
Editors: Tomasz Traczyk, Włodzimierz Ogryczak, Piotr Pałka, Tomasz Śliwiński, 
DOI 10.1007/978-3-319-51801-5

Kniha není sice nijak rozsáhlá (158 stran), uvolněná kapitola o metadatech (odkaz na webu Springeru, 48 stran, přehledový text o všech typech metadat včetně technických pro různé typy obsahu a ochranných, popisných atd.) a obsah ale vypadají docela zajímavě. Obsah je zde:

Part I Problems of Long-Term Digital Preservation
Requirements for Digital Preservation.............................................. 3
Tomasz Traczyk
Metadata in Long-Term Digital Preservation ..................................15
Grzegorz Płoszajski

Part II Solutions Proposed by the CREDO Project
The CREDO Project.................................................... ....................65
Tomasz Traczyk and Włodzimierz Ogryczak
CREDO Repository Architecture.....................................................77
Tomasz Traczyk
Information Processing in CREDO Long-Term Archive ................93
Tomasz Traczyk
Metadata in CREDO Long-Term Archive .................................... 109
Tomasz Traczyk and Grzegorz Płoszajski
Persistence Management in Long-Term Digital Archive ............. 123
Piotr Pałka
Power Efficiency and Scheduling Access to the Archive.............. 133
Tomasz Śliwiński
Information Management in Federated Digital Archives ............. 143
Piotr Pałka and Tomasz Traczyk
Index .............................................................................................. 157