středa 27. března 2013

DIFFER - Determinator of Image File Format propERties

Poster Bedřicha Vychodila z akce Curate Thyself, The School of Information and Library Science, University of North Carolina at Chapel Hill. Akce se konala 17. března 2013.


 

úterý 26. března 2013

4C Project – the Collaboration to Clarify the Costs of Curation.

Nový projekt 4C financovaný ze sedmého rámcového programu. Jeho cílem je zhodnotit metody odhadování nákladů na "digital curation", správu a dlouhodobou ochranu digitálního informačního obsahu.

http://4cproject.net

Projektu se účastní JISC, DCC, DPC,  Dánský národní archiv a dánská Královská knihovna, Německá národní knihovna, HATII Glasgow, DANS, Národní knihovna Estonska, a několik dalších institucí a firem.

Projekt navazuje na předcházející aktivity, které tvořily zárodky modelů pro odhadování
nákladů na dlouhodobou archivaci, jako byl dánsky projekt CMDP, nebo projekt LIFE 

pondělí 25. března 2013

Archivematica - testování v MZK

MZK v programu semináře SDRUK zveřejnila svůj záměr testovat Archivematicu, open source řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních informací navržené s cílem vyhovět referenčnímu rámci OAIS.
Těšíme se na zkušenosti!


sobota 23. března 2013

Ohlédnutí za druhým rokem projektu SCAPE na blogu Open Planets Foundation

Na blogu OPF byl před pár dny publikován souhrn nejdůležitějších aktivit a nástrojů projektu SCAPE, které  spatřily světlo světa v poslením roce. Byl vydán první Release platformy na dlouhodobou ochranu a provádění ochranných akcí na různě velkých množinách dat. Platforma obsahuje různé nástroje, které se mohou k provádění různých procesů velmi hodit. Popis Platformy SCAPE naleznete tady http://www.scape-project.eu/publication/an-architectural-overview-of-the-scape-preservation-platform.
Vznikly také další nástroje, např. PageLyzer na porovnávání webových stránek. Novou a zásadně vylepšenou verzi má také online nástroj na preservation planning PLATO, nyní ve verzi 4. Plato je vyvíjeno již několik let a směřuje k integraci a reálné spolupráci s různými systémy, jako např. EPrints, které využívá v PLATO nástroji vytvořené plány na ochranu ke spuštění procesů migrací apod. Podobně i portugalský open-source LTP systém RODA.

čtvrtek 21. března 2013

Informační zdroje

Stránky Presto Center obsahují velmi pěkně udělaný seznam informačních zdrojů k problematice dlouhodobé archivace digitálních informací.
https://prestocentre.org/library/resources

Samozřejmě, vzhledem k zaměření Presto Center, řada zdrojů se týká dlouhodobé archivace audiovizuálního materiálu.

Na stránku Nástroje/Tools tohoto blogu jsme také přidali odkaz na seznam nástrojů na webu Presto Center.

úterý 19. března 2013

Open source pro dlouhodobou ochranu digitálních informací

Na blogu "The Signal Digital Preservation" Kongresové knihovny jsou přehledové články o systémech Archivematica a Islandora. Články jsou psány formou rozhovoru s tvůrci systémů.

Oba tyto systémy jsou navrženy s cílem naplnit požadavky modelu OAIS (ISO 14721) a využívají komponenty dostupné jako svobodný software.

Archivematica je systém, který vznikl spoluprací firmy Artefactual a Vancouverského archivu, podporuje standardy METS, PREMIS, DC a další standardní metadata. Vývoj směřuje k integraci s běžně používanými systémy pro správu digitálního obsahu jako jsou DSpace, ContentDM.
http://blogs.loc.gov/digitalpreservation/2012/10/archivematica-and-the-open-source-mindset-for-digital-preservation-systems/

Islandora používá jádro Fedora Commons repozitáře, CMS Drupal a řadu dalších komponent, například Taverna workflows. Podobně jako Archivematica do workflow zapojuje další nástroje a služby pro validaci a identifikaci formátů, extrakci technických metadat.
http://blogs.loc.gov/digitalpreservation/2013/03/islandoras-open-source-ecosystem-and-digital-preservation-an-interview-with-mark-leggott/

Aby byl seznam open source systémů usilujících o kompletní naplnění požadavků OAIS úplný, měli bychom doplnit ještě systém RODA , případně i DATISS, XENA, HOPPLA, Mopseus.

Kompletní seznam open source nástrojů užitečných pro dlouhodobou archivaci digitálních informací je na webu Open Planets Foundation: http://wiki.opf-labs.org/display/TR/Digital+Preservation+Tool+Registry

JHOVE2 verze 2.1.0

Byla zveřejněna nová verze JHOVE2:

1. Novinkou je možnost vybrat si nástroj pro identifikaci formátů, dnes má uživatel na výběr mezi DROIDem a unixovým programem File.
2. Byl přidán modul pro zobrazení výsledků, tj, nyní je možné výstup snáze konvertovat pomocí XSLT.
3. Přibyly tři formátové moduly: ARC, WARC, a GZIP


čtvrtek 14. března 2013

Dlouhodobá archivace v paměťových institucích na východ od nás

Ruský výbor UNESCO "Informace pro všechny" zpřístupnil na svém webu sborník s příspěvky z konference Preservation of Digital Information in the Information Society, která se konala v Moskvě, v říjnu 2011.


Další konference na stejné téma se konala v Moskvě v roce 2012 pod názvem "Ochrana digitálních informací: Výzva k akci."
Dlouhodobá archivace digitálních informací je skutečně globální téma. 

Ochranná metadata: aneb vše co jste kdy chtěli vědět o PREMISu a METSu, ale báli jste se zeptat

Britské DPC pořádá 23. dubna 2013 v Londýně workshop, který by měl přiblížit reálné implementace PREMIS a METS v různých institucích, systémech digitálních knihoven a LTP systémech. Součástí bude samozřejmě úvod o obou standardech, aktuální vývoj apod.
Podrobné info a registrace viz http://www.dpconline.org/events/details/57-premis-and-mets?xref=62

úterý 12. března 2013

DigCurV: Framing the digital curation curriculum

Program konference DigCurV, Florencie, 5-6 května 2013
http://www.digcur-education.org/eng/International-Conference/Programme?goback=%2Egde_3764755_member_221535946

DigCCurr PhD Symposium v UNC s českou účastí

DigCCurr PhD Symposium: Curate Thyself: Defining and Cultivating an Academic Trajectory in Digital Curation
http://www.ils.unc.edu/digccurr/curatethyself.html

Bedřich Vychodil bude prezentovat svůj doktorandský výzkum. Nápady a projekty doktorandů budou komentovat profesoři jako Seamus Ross, Helen Tibbo, Ross Harvey, a mnoho mnoho dalších. 

Nová Google diskuzní skupina PRONOM

Máte nějaký dotaz k databázi formátů PRONOM? Zeptejte se přímo kolegů z Digital Preservation týmu Národního archivu Velké Británie v nové Google Skupině https://groups.google.com/forum/#!forum/pronom

sobota 9. března 2013

Nové dokumenty z projektu APARSEN

Projekt 7. rámcového programu EU Alliance for Permanent Access to the Records of Science Network (APARSEN) se zdá produktivní a zásobil nás zajímavým čtivem na stále ještě dlouhé, resp. pro některé z nás prodlužující se, večery:
  • Report on cost parameters for digital repositories
  • Interoperability objectives and approaches
  • Report on testing environments
  • Software repository
  • Overview of preservation services
  • Description of a set of added value services for Persistent Identifier Interoperability Network
  • Storage solutions summary of inputs
  • Report on existing initiatives and curricula regarding digital long term preservation (včetně Dodatku)
Všechny dokumenty jsou volně dostupné ke stažení na stránkách APARSEN.