úterý 26. března 2013

4C Project – the Collaboration to Clarify the Costs of Curation.

Nový projekt 4C financovaný ze sedmého rámcového programu. Jeho cílem je zhodnotit metody odhadování nákladů na "digital curation", správu a dlouhodobou ochranu digitálního informačního obsahu.

http://4cproject.net

Projektu se účastní JISC, DCC, DPC,  Dánský národní archiv a dánská Královská knihovna, Německá národní knihovna, HATII Glasgow, DANS, Národní knihovna Estonska, a několik dalších institucí a firem.

Projekt navazuje na předcházející aktivity, které tvořily zárodky modelů pro odhadování
nákladů na dlouhodobou archivaci, jako byl dánsky projekt CMDP, nebo projekt LIFE