pátek 28. listopadu 2014

Zajímavé příspěvky na akcích v Praze tento týden

Tento týden proběhly v Praze dvě akce, kde zaznělo pár zajímavých příspěvků. Na CESNET Community Forum ke zpracování a ukládání velkých dat asi stojí za to upozornit především na příspěvek D. Antoše o možných způsobech využití digitálních úložišť CESNET. Zajímavý byl také příspěvek o prvním repozitáři v ČR, který získal DSA.

Na druhé akci, AKM 2014 (snad zde časem budou i slidy), jistě stál za poslechnutí příspěvek "Dlhodobá ochrana digitalizovaného kultúrneho dedičstva na Slovensku" o projektu CDA , měl původně název delší "alias "poucenie z krizoveho vyvoja". Protože jsem ho neviděl, nemůžu ho nijak komentovat, nicméně i druhý den se objevily příspěvky zajímavé z hlediska dlouhodobé archivace:
  • Anna Batistová a Eric Rosenzveig z NFA a FAMU přednesli svoje úvahy o založení studijního programu týkajícího se dlouhodobé archivace audiovizuální dat, který již delší dobu plánují na FAMU. Pro klasické archiváře a knihovníky to bylo sice trochu odtažité téma - audiovizuální data, audio data, webové obsahy jsou obecně zatím na okraji jejich zájmu a kromě Webarchivu nebo dalších speciálních projektů (virtuální fonotéka) zatím webová nebo audiovizuální data běžné knihovny a archivy moc neřeší. Moc se mi líbilo, že Eric citoval David Giarettu, zakladatele APARSENU nebo PTAB, který před pár lety dvakrát přednášel i v Praze (video z jedné přednášky v NK ČR z roku 2008 je stále online zde http://www.digitalpreservationeurope.eu/video-training/prague-2008/), jen jsem slyšel poprvé, že by se měl David také podílet na archivaci v BBC - možná došlo k záměně s Richardem Wrightem (dříve výzkumník v BBC, dnes na http://preservationguide.co.uk/). Nicméně, držím palce jak NFA tak FAMU - zatím nejbližší rozumný studijní program v téhle oblasti nabízí Univerzita v Amsterodamu
  • Nešťastně působilo vystoupení CITEM, zvláště když jsem ho viděl den po prezentaci Davida Antoše o službách úložišť CESNETu. CITEM byla do roku 2009 velmi aktivní komunita směřující k zavádění standardů dlouhodobé archivace v muzeích a galeriích, nicméně projekt digitálního úložiště byl odložen k ledu. Dnes, kdy CESNET má hotovou infrastrukturu DÚ CESNET a na poměry  muzejí má k dispozici obrovskou kapacitu, není důvod váhat. 
  • V. Richter řekl, že organizátoři žádali MK ČR, aby na konferenci představilo svoji koncepci pro příští roky právě také co se týče ukládání dat.  Z pléna zaznělo, že na MK ČR začala pracovat pracovní skupina pro digitalizaci, která má navrhnout jak čerpat finance v dalším období z EU a tam by se o dlouhodobou archivací dat v kulturních institucích mělo jednat v první řadě. Bohužel, z MK ČR tradičně nikdo nedorazil. Naposledy někdo z MK ČR vystoupil na AKM v roce 2011,
  • Pokud někoho zajímají offline media pro ukládání dat, tak měl ještě příležitost si poslechnout povídání o zkušenostech s http://www.piql.com/.


pondělí 17. listopadu 2014

Web a strategie Open Planets (Preservation) Foundation kompletně v novém

Možná jste si již všimli, ale v minulých dnech byla zveřejněna nová podoba OPF webu. OPF asi znáte jako místo, kde digital preservation komunita zveřejňovala své problémy a řešení v podobě blogů, různých seznamů nástrojů, oznámení o konferencích apod. OPF byl vlastně způsob, jak nástroje a knowledge base vytvořené v EU projektu PLANETS, mohly zůstat dále přístupné a fungovat jako platforma i po ukončení projektu.
Takto to fungovalo několik let, během nichž se OPF rozrozstla do daleko větší organizace, s mnohem větším záběrem než bylo jen opatrování výstupu projektu Planets. Vazba na projekt se postupně smazávala a organizace byla známější pod zkratkou OPF. Z těchto důvodů bylo minulý rok přikročeno k hlubším změnám z pohledu organizace. OPF bylo přejmenováno na Open Preservation Foundation. Byl zvolen nový výkonný ředitel (Ed Fay) a byla připravena nová strategie rozvoje na následující léta.
Celé to nyní vyústilo v nový web a zveřejnění strategie v minulých dnech.
Web je nově na adrese http://openpreservation.org/. Veškerý obsah z openplanetsfoundation.org byl přenesen.

Strategie na léta 2015-2018 je dostupná tady http://openpreservation.org/documents/public/OPF_VisionandStrategy_2015-18.pdf.

středa 12. listopadu 2014

Guideline for Preservation Planning: Procedural Model and Implementation authored and edited by the nestor working group Preservation Planning

Německý NESTOR publikoval moc pěkný materiál, ze kterého je  vidět, o co v oblasti dlouhodobé ochrany informačního obsahu v digitální podobě jde.

Zvlášť zajímavá je část přílohy, kde autoři z NESTORu ukazují, jak definovat significant properities pro různé typy digitálního materiálu. (Appendix A: Possible properties, designated communities and designated uses of information types).

Bohužel podobný přístup řadě správců digitálních dat u nás chybí, a představu o tom, jaké technické nebo vizuální vlastnosti jsou předmětem dlouhodobé ochrany, mnoho kurátorů digitálních dat nemá. To souvisí  s obecným nezájmem o plánování dlouhodobé ochrany.

Který univerzitní repozitář má takto pěkně popsáno, co je předmětem dlouhodobé ochrany a pro koho data ochraňuje? Tj. ví, co chce uchovat a jak to chce uchovat? Je cílem ochrany vysokoškolských kvalifikačních prací nebo šedé literatury uchování textové podoby děl, nebo jsou důležité i další vlastnosti digitálních objektů, které intelektuální obsah nesou - fonty, odstavce, řazení textu, obrázky, metadata, vizuální podoba layoutu atd.?

http://files.d-nb.de/nestor/materialien/nestor_mat_15-eng.pdf

pondělí 3. listopadu 2014

RODA - popis vyhovění ISO 16363

Tvůrci OS systému pro dlouhodobou archivaci RODA zveřejnili v rámci projektu Scape Report on compliance validation k ISO 16363:

http://www.scape-project.eu/wp-content/uploads/2014/09/SCAPE_MS63_KEEPS-V1.0.pdf

V českém prostředí stojí zvláště za pozornost podpora formátu NSESS, vedle EAD, například....