úterý 12. listopadu 2019

NEDCC framwork pro Hodnocení digital preservation nyní dostupný

NEDCC publikovalo po tříletém projektu příručku a šablony na provádění hodnocení dlouhodobé ochrany digitálních dat. Projekt je míněn pro konzultanty, kteří provádějí hodnocení kulturních institucí
dostupné zde https://www.nedcc.org/preservation-training/digital-preservation-assessment-training

středa 9. října 2019

Metodický návod pro akreditaci digitálního archivu

Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo Metodiku pro akreditaci digitálního archivu - zásadní dokument pro české archivy, které plánují získat oprávnění k ukládání digitálních archiválií.

pondělí 22. července 2019

Ministerstvo kultury podpoří zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím knihoven


..V této souvislosti Ministerstvo kultury rozhodlo podpořit společný projekt Národní knihovny ČR a kolektivních správců autorských práv (DILIA a OOAS) na zpřístupnění děl nedostupných na trhu. V rámci tohoto projektu budou prostřednictvím knihoven zpřístupněny digitalizované knihy a časopisy chráněné autorským právem vydané do roku 1989 a následně i do roku 2007. Digitalizované dokumenty budou zpřístupněny ve více než 6 000 knihovnách v obcích, na vysokých školách, vědeckých ústavech, muzeích a dalších knihovnách. V druhé fázi umožní knihovny k digitálním dokumentů vzdálený přístup z domova nebo ze zaměstnání. Ministerstvo kultury zajistí úhradu licenčních odměn za zpřístupnění digitálních dokumentů, což umožní, aby základní služby (vyhledávání a čtení dokumentů) byly zájemcům poskytovány bezplatně. Každý autor bude mít současně právo šíření svých děl prostřednictvím knihoven individuálně omezit.


úterý 21. května 2019

The Social Construction of Risk in Digital Preservation

Frank, R. D. (2019). The Social Construction of Risk in Digital Preservation. Journal of the Association for Information Science and Technology. 


Zajímavý článek, Digital preservaiton jako sociálně konstruovaný problém.

Sociální konstruktivismus existuje od 70 tých let. Čekal jsem, že se dříve či později objeví nějaká disertace, která bude paralelou k "Constructing Social Problems" od Malcolma Spectora, Johna I. Kitsuse (https://www.amazon.com/Constructing-Social-Problems-John-Kitsuse/dp/0765807165). Když si místo "social problems" dosadíme "digital preservation risk" (anebo vlastně třeba "global warming") fungují jejich nápady pořád dobře. Jenže, kdoví jestli sociální konstruktivismus není jen intepretační past:-)

čtvrtek 16. května 2019

4th International Conference LTP 2019, Call for contributions

Call for contributions

The Central Data Archive in the University Library in Bratislava organizing the 4th International Conference LTP 2019, with focuses on New Trends and Scopes in Building LTP Archives, to be held on November 5, 2019 in Bratislava, Slovakia, from 9:00 am until 5:00 pm.

For an effective exchange of experience in building LTP (Long Term Preservation) archives, we appeal to experts for submissions to the following topics:
 • Overview of LTP archives development
  • Current state of development of LTP archives in V4 countries
  • Examples of good practice of building LTP archives (in the world)
  • Archiving www and e-born documents
 • Trends and bases for building LTP archives
  • Technology trends and impacts on building LTP archives
  • Implementation features of LTP systems
  • New projects and plans to build LTP systems
 • Sustainability of LTP archives
  • Credibility and certification of LTP archives
  • Strategic planning of LTP archives
  • Critical issues of long-term sustainability of LTP archives
 • Selected questions about the theory and practice of building LTP archives
  • Data formats for LTP archives
  • LTP processes
  • LTP tools and utilities

Submissions with short abstracts should be sent by May 31, 2019
katarina.tomkova@ulib.sk


Výzva na predkladanie príspevkov

Centrálny dátový archív v Univerzitnej knižnici v Bratislave organizuje 4. ročník medzinárodnej konferencie LTP 2019 tematicky zameranej na Nové trendy a východiská pri budovaní LTP archívov, ktorá sa uskutoční 5. novembra 2019 v Bratislave v Slovenskej republike v čase od 9:00 hod. do 17:00 hod.

V záujme efektívnej výmeny skúseností v oblasti budovania LTP (Long Term Preservation) archívov sa obraciame na odborníkov s prosbou o predkladanie návrhov príspevkov k nasledujúcim témam:

 • Prehľad rozvoja LTP archívov
  • Aktuálny stav rozvoja LTP archívov v krajinách V4
  • Príklady dobrej praxe budovania LTP archívov (vo svete)
  • Archivácia www a e-born dokumentov
 • Trendy a východiská pri budovaní LTP archívov
  • Technologické trendy a vplyvy na budovanie LTP archívov
  • Implementačné črty systémov LTP
  • Nové projekty a zámery budovania LTP systémov
 • Trvalá udržateľnosť LTP archívov
  • Dôveryhodnosť a certifikácia LTP archívov
  • Strategické plánovanie LTP archívov
  • Kritické problémy dlhodobej udržateľnosti LTP archívov
 • Vybraté otázky teórie a praxe budovania LTP archívov
  • Formáty údajov z hľadiska LTP archívov
  • LTP procesy
  • LTP nástroje a utility

Názvy príspevkov s krátkym abstraktom posielajte do 31. 5. 2019 na katarina.tomkova@ulib.sk

Časť nákladov, spojených s konferenciou, uhradíme prednášateľom po vzájomnej dohode.
Zaradenie príspevkov do programu konferencie oznámime predkladateľom najneskôr do 14. 6. 2019.

čtvrtek 11. dubna 2019

Využití blockchainu v dlouhodobé archivaci?

Na poprvé jsem si říkal, ha, zase další sexy termín, to si někdo vybral jen aby dostal finance na projekt. Možná to ale nebude uplně hloupý nápad, soudě podle paperu z projektu Archangel:   https://arxiv.org/pdf/1804.08342.pdf

Další informace o tomhle projektu jsou tady https://blockchain.surrey.ac.uk/projects/archangel.html
úterý 9. dubna 2019

Služba dlouhodobé archivace dat na CESNETu v pilotním provozu

Cesnet oznámil spuštění testovacího provozu služby LTP úložiště. Z hlediska rozsahu  OAIS jde především o pokročilé funkce archivního uložiště a v určité míře také implementaci funkcí některých dalších funkčních entit jako ingest, data management apod.

Podrobnosti k API systému systému jsou na https://du.cesnet.cz/cs/navody/ltp/start

Testovat můžete začít na https://ltp.cesnet.cz/.