středa 28. března 2018

Kongres FIAF v Praze - Symposium: Sharing - 23.-24. dubna 2018

Narodní filmový archiv pořádá v Praze v týdnu od 23. dubna kongres FIAF. Program je velmi rozsáhlý, a najdou se tam i příspěvky zajímavé z hlediska dlouhodobého uchovávání auidiovizuálních dokumentů v digitální podobě.

Více informací především v části Symposia Sharing na webu kongresu http://fiaf2018.nfa.cz/

Zájemci o účast z řad místní odborné veřejnosti se mohou obrátit na koordinátora symposia (matej.strnad@nfa.cz)

Seminář Archives in Digital Age (AiDA) 10. a 11. května 2018 - certifikace a audit

Národní archiv pořádá ve dnech 10. a 11. května 2018 další workshop z řady Archives in Digital Age (AiDA), tentokrát zaměřený na problematiku certifikace a auditu digitálních repozitářů a digitálních
archivů. Pozvání přijal Christian Keitel ze zemského archivu Bádenska-Württemberska, přední odborník v této oblasti, který se mj. podílel na přípravě DIN 31644 a disponuje zkušenostmi z průběhu certifikace knihoven a archivů dle této normy (nestor-Siegel) v německy mluvících zemích. Své zkušenosti z této oblasti představí zástupce Univerzitní knihovny v Bratislavě a pohled z Maďarska zprostředkuje Zoltán Lux, vedoucí digitálního archivu Maďarského národního archivu. Diskuse nad dosavadní praxí v českém prostředí by měla zahrnout jak oblast knihoven, tak i archivů.

Vzhledem k omezené kapacitě a diskusnímu charakteru setkání prosíme o registraci, případně o přihlášení příslušných pracovníků z Vašeho pracoviště do 18. dubna 2018
zde:http://web.nacr.cz/konference/prihlaska.aspx?konf=AIDA. Potvrzení
o účasti se zobrazí na obrazovce, e-mailem se nezasílá.


Předběžný program:

Archives in Digital Age
Self-Audit and Certification of Digital Archives
in Central European Perspective

Národní archiv, Archivní 2257/4, Praha 4 – Chodovec (Lecture Room)
Th 10. 5. 2018
10:00-10:30 Registration, coffee
10:30-10:40 Opening speech

Eva Drašarová, Director-General of National Archives Prague
Block A: Possibilities for Self-Audit and Certification of Digital Archives
10:45-13:00 DIN 31644 and Explanatory Notes on the nestor Seal for Trustworthy Digital Archives

Christian Keitel, State Archives Baden-Württemberg

13:00-13:45 Snack break
13:45-14:30 Translation of Explanatory Notes on the nestor Seal for Trustworthy Digital Archives
and Possibilities for Accreditation of Digital Archives in the Czech Republic
Zbyšek Stodůlka, Milan Vojáček, National Archives Prague

14:30-15:15 Certification of the Digital Repositories in the Czech Republic, Current Situation and

Perspectives
Zdeněk Vašek, Charles University Archives Prague

15:15-16:00 Discussion

Fr 11. 5. 2018
Block B: Practical experiences with Audit and Certification of Digital Archives
9:00-9:45 Certification of Digital Archive in Perspective of Hungarian National Archives

Zoltán Lux, Hungarian National Archives

9:45-10:30 Certification by Data Seal of Approval and Audit by ISO 16363
The University Library in Bratislava - Central Data Archive

10:30-11:00 Coffee break
11:00-12:00 nestor Seal – Practical Experience

Christian Keitel, State Archives Baden-Württemberg

12:00-12:30 Summary