neděle 31. října 2010

Nový "use case" o digital preservation na webu DPC

Na části webu DPC (Digital Preservation Coalition, Velká Británie) věnované tzv. use cases - konkrétním řešením problematiky dlouhodobé ochrany digitálních dat v konkrétních institucích, přibyl nový materiál popisující opatření pro ochranu v MLA Yorkshire Archive at West Yorkshire Archive Service.
Na stránce jsou další podobné studie z předchozích měsíců, které jsou také velmi zajímavé.

úterý 19. října 2010

Web projektu PERSID - Persistentní identifikátory

Na webu projektu PERSID je řada zajímavých dokumentů, kromě jiného také návrh nové normy upravující URN:NBN. Také popis toho, jak se v současnosti URN:NBN a NBN používají. prezentace z workshopu, requirements atd. 


http://www.persid.org/documents.html
http://www.persid.org/downloads/draft-hakala-rfc3188bis-nbn-urn-00.pdf

4. mezinárodní PDF/A konference

PDF/A Competence Center zveřejnilo prezentace ze 4. mezinárodní PDF/A konference.
Zajímavé jsou zejména informace o PDF/A - 2 - keynote Betsy Fanning: PDF/A-2 –Improving PDF/A. Další zajímavou přednáškou byla prezentace Olafa Drümmera: XMP Metadata Primer, která je dobrým úvodem do metadatového standardu XMP.
Přímo na knihovní prostředí byla také zaměřena sekce A - Archives & Libraries.

pondělí 4. října 2010

Keeping Research Data Safe - studie Charles Beagrie Ltd

Tady jsou hlavní body: 
- nejdražší je akvizice a zpracování při ingestu
- vlastní archival storage, vlastní uložení na HW, stojí mnohem méně než akvizice a zpracování při ingestu
- včasná implementace ochranných opatření (migrace např.) při ingestu ušetří náklady stejně vysoké, jako jsou náklady na celý životní cyklus archivovaného digitálních objektu
- z celkových nákladů na dlouhodobou archivaci ve sledovaných projektech připadlo 55% na zpracování ingestu a akvizici, 15 % na archival storage, 31 % na zpřístupnění
- většina nákladů na dlouhodobou archivaci jsou fixní náklady, které se příliš nemění s velikostí spravovaného objemu dat
- největší díl nákladů jsou osobní náklady
Studie obsahují řadu doporučení jak dlouhodobou ochranu organizovat a financovat. 


Shrnutí:
http://www.beagrie.com/KRDS_Factsheet_0910.pdf


Celé studie jsou zde:

KRDS1: Beagrie, N., Chruszcz, J., and Lavoie, B. (2008), Keeping Research Data Safe: a cost model and guidance for UK universities, Final Report April 2008, available from http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/keepingresearchdatasafe0408.pdf


KRDS2: Beagrie, N., Lavoie, B., and Woollard, M. (2010), Keeping Research Data Safe 2, Final Report April 2010, available from http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/reports/2010/keepingresearchdatasafe2.pdf

pátek 1. října 2010

EZID (ee-zee-eye-dee)

Další projekt California Digital Library Curation Center, tentokrát se týká identifikátorů. EZID je univerzální resolver, v zásadě pro jakýkoli typ identifikátoru. Poskytuje prostředí pro vložení metadat, URL, a identifikátoru a přes server name to thing (n2t.net), drive take na http://n2t.info/, také umožňuje přímo zpřístupnění zdroje. Má API (http://www.cdlib.org/uc3/docs/ezidapi.html). Metadata v několika formátech. 


Momentálně EZID podporuje pouze ARK a DOI, ovšem služba se bude dále rozšiřovat. Služba je provozována a financována konsorciem knihoven v Californii, takže pro skutečné použití v ČR asi není vhodná úplně vhodná. 


Vedle implementace identifikátoru URN:NBN, který by měl být obdobou ISBN, ISSN pro elektronický svět (i s povinnosti NK díla, která identifikátor mají ochraňovat v trusted repository) by podobná služba jako EZID mohla být vybudována v ČR v rámci projektu v NAKI. Uvidíme. 


http://n2t.net/ezid/