středa 18. ledna 2012

Systémy pro správu podnikového obsahu a digital preservation?

Článek Stephana Strodla a  Joachima Korba s názvem DIGITAL PRESERVATION FOR ENTERPRISE CONTENT:  A GAP-ANALYSIS BETWEEN ECM AND OAIS 
http://publik.tuwien.ac.at/files/PubDat_191180.pdf


Z abstraktu: 
Zatímco velké vědecké organizace a paměťové instituce (muzea, knihovny a archivy)  posledních letech věnovaly značnou pozornost problematice trvalého uchovávání digitálních záznamů, komerční svět v současné době nemá nástroje umožňující dlouhodobé uchovávání digitálních informací.

Tento článek si klade za cíl ukázat, co je potřeba proto, aby moderní Enterprise Content Management (ECM) systémy byly připraveny k dlouhodobé ochraně v nich ukládaných dat. Obecný model ECM a "Referenční model pro otevřený archivní informační systém (OAIS)" jsou zde popsány, a jsou identifikovány specifické  potřeby systémů správy podnikového obsahu
Zvláštní důraz je kladen na management elektronických záznamů (ERM) jako složku ECM, který zahrnuje jednoduché funkce podporující uchovávání dat, ale postrádá ty aspekty OAIS, které podporují skutečně dlouhodobou konzervaci. ERM systémy schopné skutečně dlouhodobé ochrany budou muset tyto funkce implementovat při zachování souladu s relevantími normami a pravidly (uchování nebo zničení daných dokumentů ve skartačním řízení).

Žádné komentáře:

Okomentovat