úterý 3. září 2013

OAIS v češtině?

Národní knihovna připravuje pro Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) překlad normy ISO 16472:2012, tzv. referenčního modelu OAIS.

Normu překládají L. Cubr a L. Jansová (Skolková), oba absolventi UISK FF UK. 

Překlad normy OAIS byl vydán v loňském roce v Německu (http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:0008-2012051101) a tam se vytvoření smysluplné a použitelné terminologie věnovala pracovní skupina NESTORu složená ze zástupců archivů, knihoven a univerzit z Německa a Švýcarska. 

Doufejme, že i v ČR bude mít komunita zabývající dlouhodobou archivací možnost se k navržené terminologii vyjádřit. Bylo by pěkné, kdyby se česká terminologie ujala i v archivech, muzeích a firmách, a kdyby překlad nebyl jen akademickým cvičením. Konečně nejstarší překlady týkající se dlouhodobé archivace pocházejí z pera archivářů (např. v překladu  "Strategie digitálního archivování" od A. Browna se museli pánové Wanner a Macek s rodící se OAIS terminologií v češtině nějak popasovat už v roce 2003).

4 komentáře:

 1. "Doufejme, že i v ČR bude mít komunita zabývající dlouhodobou archivací možnost se k navržené terminologii vyjádřit."

  Taky doufám. Např. klíčový termín "born-digital" překládá Cubr (alespoň ve své knize Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů) jako "výhradně digitální". Kolegyně Batistová z NFA však přišla s - podle mého názoru - výstižnějším i hezčím překladem: "nativně digitální".

  Jan Zahradníček, NFA

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Termín "nativně digitální" se mi líbí, nicméně svůj starší překlad "výhradně digitální" ani dnes nepovažuji za nevhodný, protože zdůrazňuje fakt, že daný dokument existuje (oficiálně) pouze v digitální podobě.
   Za nejlepší řešení ovšem nyní považuji to nejjednodušší - použít anglický ekvivalent "e-born": je to jen jedno slovo a dobře se skloňuje.

   Jinak výraz "born digital" není klíčový pojem normy OAIS - ta jej nedefinuje, a především - v celé normě je užit pouze jednou jedinkrát! (str. 75)

   Ladislav Cubr, NK ČR

   Vymazat
 2. a jak to vypadá s konzultacemi překladu s institucemi/relevantními osobami mimo NK? plánuje se něco takového?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jan: Určitě, překlad se realizuje v několika etapách, daných postupem daného normalizačního úřadu, a jedna z posledních etap je připomínkovací řízení, které bude tuším příští rok. Zájemci se s dotazy také mohou obrátit na Bedřicha Vychodila, který je garantem překladu za NK ČR.

   LC

   Vymazat