čtvrtek 8. prosince 2016

United States Government Publishing Office (GPO) a ISO 16363

United States Government Publishing Office (GPO) usiluje o externí certifikaci podle ISO 16363 pro své informační systémy. Federal Digital System (FDsys) by měl být certifikován podle této normy jako Trusted Digital Repository (TDR). Dlouhodobou archivací se zabývají již delší dobu, v roce 2014 začali pracovat na přípravě externí certifikace a podle informací na webu (https://www.fdlp.gov/project-list/trustworthy-digital-repository-tdr-audit) letos proběhl interní selfaudit TDR.

Letos v létě také GPO vypsala RFI s cílem zjistit blíže, kdo by mohl pro ně externí certifikaci udělat, a za jakých podmínek. (https://www.govinfo.gov/features/tdr-audit-rfi). Text s požadavky a dotazy z RFI je na https://www.fbo.gov/spg/GPO/PSPSD/WashingtonDC/ISO16363-RFI/listing.html. Bohužel odpovědi nejsou volně dostupné. 

Jak je to v ČR? Česká vláda v této věci spoléhá na projekt Národní digitální archiv (NDA)? Opravdu data všech informačních systémů vlády se  nakonec dostanou do NDA, třeba i kompletni obsah portálu oDok

Žádné komentáře:

Okomentovat