úterý 24. ledna 2017

Diplomky na UK pouze digitálně

Univerzita Karlova se rozhodla pro archivaci závěrečných kvalifikačních prací (tedy bakalářek, diplomek i rigorózních a disertačních prací) pouze v elektronické podobě. Konkrétním vyjádřením tohoto rozhodnutí je Opatření rektora č. 23/2016, které možnost odevzdání textu omezuje pouze na formát PDF/A (verze 1a nebo 2u). Byla zpřísněna také pravidla pro odevzdávání příloh. Studentům je k dispozici seznam schválených formátů, které budou akceptovány automaticky, a možnost zažádat o přijetí přílohy v neschváleném formátu. Studenti jsou povinni odevzdávat PDF/A od 1. 2. 2016.
Opatření rektora doplňuje metodický pokyn a prozatímní informační stránka pro studenty.
Validace PDF/A bude probíhat pomocí nástroje veraPDF, formáty ostatních souborů budou pouze identifikovány pomocí nástroje Fido.
Otázka zrušení povinnosti odevzdávat i tištěnou verzi práce byla ponechána na rozhodnutí fakult. Je tedy možné, že tištěné verze budou i nadále zpřístupňovány v některých knihovnách.

Žádné komentáře:

Okomentovat