úterý 17. ledna 2017

Ako na certifikáciu repozitára podľa Data Seal of Approval - článek v ITLib

Název: Ako na certifikáciu repozitára podľa Data Seal of Approval
Autor: Andrea Miranda
Číslo: 4/2016
PDF link: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/Miranda-ITlib%204_2016.pdf
Abstrakt:
Cieľom príspevku je oboznámiť s kritériami hodnotenia digitálnych repozitárov podľa certifikácie Data Seal of Approval (DSA). Certifikát slúži ako „záruka“ dôvery pre dané kľúčové skupiny, ktoré využívajú či odovzdávajú dáta do cieľového repozitára. DSA predstavuje pomerne jednoduchý spôsob auditu a certifikácie, najmä pre za- čínajúce repozitáre či repozitáre menšieho rozsahu. Popísané sú pôvodné a pripravované Zásady DSA a podrobne spísané sú potrebné podklady a doklady, ktoré bude repozitár potrebovať pre svoju úspešnú certifikáciu.

Žádné komentáře:

Okomentovat