čtvrtek 15. května 2014

SCOUT - preservation watch tool - nástroj na sledování rizik - finální report projektu a popis funkcionality

O nástroji SCOUT jsme již psali několikrát, poprvé v roce 2012 a také letos (viz http://digital-preservation-cz.blogspot.co.nz/2014/02/scape-scout-preservation-watch-system.html).

Tentokrát chceme upozornit na finální verzi reportu projektu SCAPE, v jehož rámci nástroj vznikl. Report popisuje funkcionalitu SCOUTu, možnosti jeho připojení a také testování na reálných příkladech (a datech) - jako např. dánský webový archiv apod.
Zpráva je dostupná zde http://www.scape-project.eu/wp-content/uploads/2014/05/SCAPE_D12.2_KEEPS_V1.0.pdf

SCOUT dokáže pracovat s různými zdroji informací, které poté používá k vyhodnocení rizik. Tyto zdroje jsou ke SCOUTu připojeny pomocí adaptérů. Několik základních adaptérů je dostupných, např. na PRONOM, C3PO nástroj. Ostatní je potřeba si dodělat. SCOUT je schopen tedy pracovat s profily repozitáře, tedy údaji o jeho obsahu - jaké formáty jsou uloženy (to zajišťuje nástroj C3PO), s registry formátů (PRONOM), se strategiemi a plány pokud jsou ve strojem čitelné podobě a s dalšími zdroji.

Nás v tomto kontextu mohou zajímat již hotové adaptéry na PRONOM a C3PO. C3PO je tedy teoreticky možné přes API připojit na jakýkoliv repozitář, tedy např. Fedora, DSpace nebo na LTP Archivematica nebo RODA (testováno). Vytvořit profil obsahu a ten pak použít jako input pro SCOUT, který tak vlastně nabízí těmto systémům další rozměr a přidává funkcionalitu dlouhodobé ochrany, kterou např. DSpace nebo Fedora nemají, Archivematicka a RODA pouze do jisté míry.

Co se stane, pokud SCOUT pošle varování, že konkrétní objekt nebo objekty v repozitáři jsou problematické? Je to vlastně první krok v procesu plánování ochranných akcí (preservation planning), který je možno provést dalším nástrojem - PLATO.
Všechny nástroje jsou v reportu linkované, takže je jednoduché je vyzkoušet.
SCOUT, C3PO byly testovány ve spojení s LTP systémem RODA, který je také volně dostupný.

Pokud se rozhodnete SCOUT nebo C3PO vyzkoušet, podělte se s námi o zkušenosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat