pátek 9. listopadu 2012

Šetrný přístup k dlouhodobé ochraně digitálních informací


Podobně jako máme přístup "líného rodiče" při ne/výchově dětí, Tim Collins prosazuje postoj "líného a lakomého archiváře" a v lecčems má samozřejmě pravdu. Rizika spojená s dlouhodobou archivací nejsou vždy jen rizika technická a spojená s formáty digitálních dat, ale také a především spojená s tím, jak data vybíráme a spravujeme. Kvalitní management dat je základem pro dlouhodobou ochranu digitálních dat.

Parsimonious preservation:  preventing pointless processes!
(The small simple steps that take digital preservation a long way forward
Tim Gollins

https://www.nationalarchives.gov.uk/documents/parsimonious-preservation.pdf