pátek 30. listopadu 2012

Indikátory kvality pro webové archivy - ISO/DTR 14873

V draftu je k dispozici norma ISO/DTR 14873 Information and documentation — Statistics and Quality Indicators for Web Archiving.

Norma specifikuje, nebo lépe řečeno bude specifikovat, jak se má v oblasti archivace internetu měřit kvalita a velikost sbírky, úspěšnost sklízení, využívání dat, nebo jak se má posuzovat kvalita uložení. Poskytuje tedy v mnoha oblastech metodický návod, jak řídit webarchiv.

Zajímavá je už úvodní část, kde jsou definovány základní termíny z oblasti archivace webu.

Draft je k dispozici online, na serveru IIPC:

http://netpreserve.org/sites/default/files/resources/SO_TR_14873__E__2012-10-02_DRAFT.pdf