středa 18. července 2012

Německý překlad normy ISO 14721:2003 (OAIS)

Nestor pořídil překlad normy OAIS do němčiny.
http://files.d-nb.de/nestor/materialien/nestor_mat_16.pdf

Je to asi klíčový krok k zavedení terminologie pro tuto oblast. V češtině jsme stále v provizoriu i u základních termínů, ačkoli tu je spoustu diplomek a dizertací, žádná kompletní terminologii OAIS nenabídla. A ani žádná velká veřejná instituce na překladu nepracuje, pokud vím, ale rád se budu mýlit...

Ovšem Němci to mají, přiznejme si, trochu jednodušší, a taky jim na všechno stačí jedno slovo...skoro na všechno:
Representation Information > Repräsentationsinformation
Content Information > Inhaltsinformation
Descriptive Information > Erschließungsinformationen
Preservation Description Information > Erhaltungsmetadaten 
Preservation Planning > Erhaltungsplanung
Information Object > Informationsobjekt
Submission Information Package > Übergabeinformationspaket
Dissemination Information Package > Auslieferungsinformationspaket
Packaging Information > Verpackungsinformation
Designated Community > Vorgesehene Zielgruppe
Information Property Description > Informationseigenschaftsbeschreibung