čtvrtek 19. července 2012

Bigliografie: ekonomická udržitelnost a náklady digitálního uchování

Užitečný soupis literatury týkající se nákladů digitálního uchování, sestavený Butchem Lazorchakem z Kongresové knihovny a zveřejněný na jejich blogu The Signal : digital preservation. Zdroje se netýkají pouze udržitelnosti a nákladů digitálního uchování, ale pokrývají velmi široké spektrum témat včetně ekonomických modelů oceňování nehmotných statků.

http://blogs.loc.gov/digitalpreservation/2012/06/a-digital-asset-sustainability-and-preservation-cost-bibliography/