pondělí 9. července 2012

Jak na migraci digitálních dat? Jak na metadata podporující autenticitu dokumentů?

Archiv australského státu Queensland zveřejnil sadu dokumentů, které jsou míněny jako pomoc institucím, které do tohoto archivu posílají své digitální dokumenty vzniklé (nejčastěji) činností státní správy. Mezi 4 dokumenty jsou tři, které mohou pomoci i českým institucím různého druhu (nejen archivům). První popisuje roli metadat pro dlouhodobou ochranu (zachování integrity, autenticity, údajů o událostech apod.). Druhý dokument přibližuje jak postupovat a co vše vzít do úvahy při migraci dat ze starého systému do nového, nebo případně při zastarání formátů souborů. Poslední dokument se věnuje vhodným formátům souborů pro vytváření digitálních záznamů (ve smyslu archivního záznamu), je ovšem použitelný na jakoukoliv sbírku digitálních dokumentů.

Migrating Digital Records (PDF, 535KB)
Metadata for Digital Continuity (PDF, 244KB)
Advice on choosing file formats for digital records (PDF, 84KB)