středa 29. března 2017

Národní digitální archiv – příležitost nebo hrozba pro specializované archivy?

Ve středu 29. března 2017 od 10 do 12:30 hod se v kinosále NA konala akce nazvaná docela vtipně "Národní digitální archiv – příležitost nebo hrozba pro specializované archivy?"

Po prezentacích pánů z Národního digitálního archivu představily svoje projekty v oblasti elektronických dokumentů čtyři specializované archivy (UK, ČRO, ČTV, NFA)

Zdaleka nejzajímavější pro mě byly úvodní prezentace o stavu projektu NDA a Národním archivním portálu. Prezentace, které by měly zaznít v podobném rozsahu i na konferenci ISSS 2017 přístí týden přednesli pan Bernas (Současný stav a střednědobá perspektiva Národního digitálního archivu) a Stodůlka (Výběr archiválií prostřednictvím Národního archivního portálu) a doplnila je informace o nové verzi standardu NSESSS od pana Kunta (Informace o novele národního standardu elektronických systémů spisové služby)

Z prezentace pana Bernase jsme se mimo jiné dozvěděli, že v ostrém prostředí Národního digitálního archivu jsou dnes uložena data z 9 skartačních řízení (5 přejímek). Řešení NDA je složeno ze systému Archivematica a modulů vyvinutých kolem. Prezentace obsahovala i praktické reflexe z provozu NDA od roku 2015:
 • Největším kamenem úrazu jsou SIP balíčky, jejich kvalita. 
 • Proto NDA poskytuje validátory SIP a PDF/A. 
 • V současnosti systémy NDA nejsou moc robustní a bude se na nich pracovat dále v projektu NDA II. Moduly vyvinuté vlastními silami NA budou dále upraveny dodavatelem. 
 • Byla zmíněna potřeba sladit aplikační rozhraní jednotlivých modulů, webové služby. Systém je záměrně budován z menších částí, aby se lépe udržoval, ale to předpokládá koordinaci rozhraní. 
 • Strojové rozhraní bude mít i modul přístup. 
 • V rámci NDA II budou vylepšeny možnosti autentizace. 
 • Skartační řízení - dlouhodobým cílem je zjednodušení procesů. 
 • Bezpečnost je pro NDA velmi důležitá, produkční systém je fyzicky oddělený, NDA je významný informační systémy ve smyslu zákona o kybernetické bezpečnosti, bude auditován z hlediska informační bezpečnosti (vedle ISO 16363 a dalších) .
Provozní zkušenosti:
 • kolísavá kvalita SIPů, chyby 
 •  chyby v zachycení struktury spisu a ve spisovém plánu, při tvorbě SIPu 
 • dokumenty předstírající něco, co nejsou (doc tváři se jako pdf/a) 
 • formální plnění - jen proto, aby tam něco bylo - například mimetype 
 • chybějící údaje od původce - které jistě původce zná (název, ičo) 
 • deklarace nepotřebných názvových prostorů 
 • NDA neposkytuje template pro SIP – vstupy jsou variabilní – možnosti plnění jsou velké, ale původci stejně dělají chyby 
V celém tom povídání o SIPech se nějak ztratilo, že předmětem ochrany OAIS archivu je balíček AIP – o tom jak vypadá AIP NDA jsme se nedozvěděli nic, tak snad se to dozvědí alespoň auditoři, kteří budou hodnotit soulad NDA s ISO 16363... 

Archiv na národní úrovni, který chce působit jako důvěryhodný, by měl zcela transparentně komunikovat o svých postupech zajištění dlouhodobého uchovávání (a ne jen říct, že se něco někam migruje) a o tom, jak vypadá jeho AIP.
Přitom NDA tak trochu odrazuje zájemce z dalších archivů od budování vlastního digitálního archivu (tj. archivu s oprávněním ukládat digitální data ve smyslu zákona), říkají:
 • nemá smysl budovat digitální archiv za každou cenu, z prestižních důvodu, jen proto, abychom ho měli! 
 • soustředit se raději na spisovou službu a uložit data v NDA 
 • postupy LTP vyzkoušet nejprve na digitalizátech 
 • teprve až když jsou zkušenosti přejit k digitální archivaci - menší riziko
V další prezentaci pan Stodůlka shrnul funkce národního archivního portálu v oblasti předarchivního zpracování,  příjmu a skartace. Zajímavá byla informace, že ve státních archivech bylo k dnešku proškoleno k používání portálu 100 lidí (online + prezenční školení) a Národní archiv také vyškolil pro jednotlivé regiony metodiky pro digitální archivací, kteří jsou k dispozici i specializovaným archivům.

1 komentář: