čtvrtek 8. října 2015

Digitální technologie ve službách kulturních institucí

Nevím proč se nechávám vždycky překvapit, když se na akcích o digitálních technologiích ve službách paměťových institucím vůbec nemluví o dlouhodobé archivaci:-) 
-----------------------------------------
Konference
Digitální technologie ve službách kulturních institucí
(knihovny, muzea)

Národní Galerie – Studio Hrdinů
Dukelských Hrdinů 530/47, 170 00 Praha 7-Holešovice

13.10.  2015 (16-19h)

Organizátor : Francouzský institut v Praze

Simultánní tlumočení příspěvků do češtiny a francouzštiny zajištěno.
Registrace :    katarina.hornackova@ifp.cz, Francouzský institut v Praze

Produkce a sdílení znalostí v digitálním věku

Nové informační a komunikační technologie umožňují téměř okamžitý přenos informací na jakoukoliv vzdálenost, což má za následek prudký nárůst přenesených dat a hluboce proměňuje lidské chování, mezilidské vztahy či vnímání světa a vytváří nové způsoby komunikace, výměny a sdílení informací.

Tento technologický vývoj je doprovázen hlubokou proměnou ekonomického prostředí, od modelu, který privileguje vlastnictví, se tak dostáváme k modelu sdílení, který klade důraz na dostupnost produktů a služeb.

V rámci regionální spolupráce mezi Francouzskými instituty ve Vídni a v Praze si tento cyklus konferencí klade za cíl poukázat na podmínky vytváření a sdílení znalostí ze společenského, ekonomického a kulturního hlediska.
Program

Přednášející:   Odile Grandet (Campus Condorcet)
Název příspěvku:        Digitální knihovna na univerzitách : jaké má místo a využití (20min)
Shrnutí:        Odile Grandet dlouhá léta působila v celé řadě kulturních institucí, mimo jiné působila jako ředitelka Knihovny Francouzského institutu v Londýně nebo jako ředitelka Digitální knihovny Muzea Quai Branly. V současné době má na starosti přípravu koncepce Knihovny Campusu Condorcet sdružující na 10 univerzit a vysokých škol, který se otevře v roce 2018. Její příspěvek se bude zabývat aktuální pozicí digitálních sbírek na univerzitách.

Přednášející :  Filip Šír (Moravská zemská knihovna v Brně)
Název příspěvku:        Terénními projekty k portálu pro zvukové dokumenty. zn. Spěchá. (15min)
Shrnutí:        Příspěvek poukazuje na opomíjený fenomén, nacházející se nejen v paměťových institucích České republiky, na zvukové dokumenty. Příspěvek pojednává problematiku zvukových dokumentů z více aspektů. Naznačuje možnosti jejího řešení, jehož cílem je uchování českého zvukového kulturního dědictví pro budoucnost a zároveň vytvoření fungující služby pro uživatele. Prezentuje způsob mapování těchto dokumentů ve spolupráci se studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví (KISK) FF MU v rámci Terénních projektů. Poukáže na možnosti a metody digitalizace daného dokumentu u nás i v zahraničí při dodržování mezinárodně uznávaných standardů.

Přednášející :  Mélanie Leroy-Terquem (Bibliothèque nationale de France)
Název příspěvku:        Gallica – digitální knihovna v době sociálních sítí  (20min)
Shrnutí:        Digitální knihovna Gallica, jedna z největších digitálních sbírek na světě, zahrnuje na 2 miliony položek (od knih, přes současné rytiny až po staré mince). Melanie Leroy-Terquem pohovoří na téma zpřístupnění a propagace digitální knihovny skrze sociální sítě, ale také o tom, jak využít Facebook nebo Twitter pro aktualizaci informací o jednotlivých položkách prostřednictvím odborných zájmových skupin.

Přednášející :  David Stecker (Národní galerie – vedoucí fotooddělení)
Název příspěvku:        Digitální prezentace sbírek a nutnost setkání se s originálem (15min)
Shrnutí:        S rozvojem digitálních technologií, kdy je možné, aby se divák z pohodlí domova dokonale seznámil libovolným uměleckým dílem, vyvstává otázka, jak umělecká díla prezentovat tak, aby divák získal touto prezentací o vystaveném díle co nejvíce informací, ale zároveň, aby u něj neustále převládal pocit, že kontakt s originálem je nenahraditelný. Příspěvek se bude věnovat krátkému zmapování stávajících forem prezentací, zhodnocení jednotlivých přístupů a navržení "optimální" varianty. Stejně důležitá jako forma prezentace je však i její proveditelnost. Na příkladech zejména z pracovních postupů NG se budu snažit ukázat, jak je možné k této optimální formě prezentace dojít, jaká jsou její úskalí a jaké změny je nutné v instituci typu NG nastartovat, aby bylo možné tyto představy naplnit.

Přednášející :  Radka Římanová  (UISK FF UK)
Název příspěvku:        Potřebují digitální knihovny knihovníka? (15min)
Shrnutí:        Současný trend samoobslužných služeb digitálních knihoven vede k rozšíření názoru, že asistence referenčního knihovníka, jako průvodce informačním bohatstvím je již přežitá. Přesto se v různých výzkumech užití nákladných vědeckých databází dochází k poznatkům, že jejich potenciál ještě stále není dostatečně využíván. Současný uživatel digitální knihovny patří do kategorie vzdálených uživatelů a komunikace s ním je zatížena řadou bariér. Některé knihovny však již úspěšně tento problém řeší, např. Městská knihovna v Kodani zřídila k těmto účelům kapacitní call centrum. Referenční služba je službou tradičních knihoven, ale právě tento příklad je dokladem toho, že neztratila nic na svém významu.

Přednášející            Candice Chenu (Musée du quai Branly)
Název příspěvku:        Muzejní sbírky a virtuální výstavy: vstříc novým návštěvníkům (20min)
Shrnutí:        Candice Chenu je v muzeu Quai Branly pověřená stykem s veřejností. Ve svém příspěvku se bude zabývat klíčovou otázkou, kterou si pokládají instituce v dnešní době: jakým způsobem oslovit lidi, kteří do knihoven nebo muzeí nezavítají. Digitalizace sbírek a jejich zpřístupnění prostřednictvím virtuálních výstav se v tomto kontextu stává důležitým článkem v otázce demokratizace a zpřístupňování kultury.

Přednášející :  Marie Vítková (Národní muzeum, odd. digitalizace a nových médií)
Název příspěvku:        eSbírky, prezentační platforma digitalizovaných muzejních sbírek - jeho vývoj, funkcionality a přínos muzejním institucím v Čechách (15min)

Žádné komentáře:

Okomentovat