pondělí 5. října 2015

Archives in Digital Age - seminář v Národním archivu

Trochu se zpožděním bych se chtěl vrátit k semináři "Archives in Digital Age", který se konal 24 a 25. 9. 2015 na půdě Národního archivu v Praze na Chodovci.

Vedle pánů z Národního archivu a Archivu hlavního města Prahy na semináři vystoupili také hosté z Německa: Kai Naumann (Státní archiv Badenska‐Württemberska) a Marco Klindt (Zuse Institute Berlin).
  • Kai mluvil o zkušenostech s budováním digitálního archivu (born digital dat) v systému, který označují jako DIMAG. Tento systém se používá asi 13 let v Baden‐Württembersku a některých dalších německých spolkových zemích a je vyvíjen jako komunitní software. Jeho workflow zahrnuje i funkce jako je identifikace formátů digitálních objektů, validace formátů a extrakce technických metadat. 
Informace k DIMAG:


  • Marco mluvil o architektuře řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních dat v ZUSE, které poskytuje jeho instituce jako službu paměťovým institucím s využitím open source komponent jako je Archivmatica nebo iRods a Islandora. Popis jejich řešení bude Marco zanedlouho prezentovat na iPresu 2015. Navrhli a realizovali prostředí, ve kterém lze využít Archivematiku v kombinaci s Islandorou a dalšími systémy jako kompletní řešení pro zajištění dlouhodobého uchování digitálních dat. Archivematica se stará o vytvoření Archivních informačních balíčků, Islandora slouží jako interface pro kurátory dat i pro koncové uživatele. Infrastruktura výpočetního centra v ZUSE poskytuje dostatečné úložné kapacity, s využitím HSM technologií a iRods. Jejich přístup k Archivematice a dalším komponentům je velmi pragmatický. Marco je aktivním promotérem systému Archivematica a chápe, že dlouhodobé ukládání informací v digitální podobě je problém, který paměťové instituce samy vyřešit nemohou. Kdyby byli všichni ajťáci tak otevření k potřebám pameťových institucí jako je Marco, asi bychom dnes byli v praktických projektech mnohem dál. 
Něco málo o projektu ZUSE, jinak je třeba počkat na článek z iPress 2015:
  • Pokud jde o příspěvky českého původu, pro mě osobně byly nejzajímavější informace o vývoji systému pro archivaci digitálních dat v Národním archivu ČR. Po několika pokusech pořídit systém pro dlouhodobé uchovávání digitálních dat v tendru s využitím financí z EU fondů nakonec Národní archiv buduje svoje řešení vlastními silami. Zbyšek Stodůlka představil jednotlivé moduly systému, některé jsou již částečně funkční. V případě Národního archivu je hezky vidět, jak vlastní technické řešení zajištění trvalého uchovávání digitálních dat představuje tu jednodušší část projektu - náročnější bude organizační zajištění transferu dat do Národního archiv a jejich následné zpracování. 
  • Vedle Národního archivu používá v současnosti několik dalších projektů v ČR v testovacím provozu systém Archivematica. Ačkoli Archivematiku asi nelze nazvat "komplexním řešením pro dlouhodobou archivaci", je  to volně dostupný systém, který je nejdále v implementaci workflow pro řízení vstupu dat do digitálního archivu ve smyslu OAIS. Některé projekty, které se testováním Archivematiky zabývaly, jsou zmíněny v následujících slidech.

Žádné komentáře:

Okomentovat