středa 14. srpna 2013

Nová analýza 33 existujících strategií dlouhodobé ochrany digitálních dat

Madeline Sheldon publikovala analýzu 33 existujících strategií dlouhodobé ochrany publikovaných knihovnami, archivy a muzei po celém světě. Pokud tedy vytváříte vlastní strategii, můžete se inspirovat, linky jsou součástí zprávy. Shrnutí naleznete na blogu Knihovny Kongresu tady http://blogs.loc.gov/digitalpreservation/2013/08/analysis-of-current-digital-preservation-policies-archives-libraries-and-museums/?loclr=twdig.
Kompletní zprávu pak jako PDF zde http://www.digitalpreservation.gov/documents/Analysis%20of%20Current%20Digital%20Preservation%20Policies.pdf.
Zajímavé je použití taxonomie na popis obsahu jednotlivých strategií, co která obsahuje. Viz poslední stránka s tabulkou. Strategie nejčastěji mluví o způsobu ochrany (procesy), zpřístupnění, spolupráci, rolích a odpovědnosti. Nejméně pak o plánování ochrany, auditu, ingestu a právech.

Pozn. - je zajímavé si všimnout, že pokud nemáte strategii publikovanou v angličtině, pro okolní svět neexistuje. Autorka pracuje pouze s těmi, které jsou dostupné v angličtině.