úterý 14. května 2013

DigCCurr - Curate Thyself: Druhé místo pro DIFFER

B. Vychodil z NK ČR a dokktorand na FF UK získal ocenění na sympoziu DigCCurr - Curate Thyself.

Komise, složená z renomovaných profesorů amerických, kanadských a britských univerzit z oblasti knihovnictví a správy digitálních dat, digital curation, ocenila jeho poster o projektu DIFFER (http://differ.nkp.cz/) druhým místem.

Více informací zde: http://m.sils.unc.edu/news/2013/curate-thyself-digccurr-ending