úterý 7. května 2013

Dánský národní archiv zveřejnil novou verzi své strategie dlouhodobé ochrany

Dánský národní archiv zveřejnil anglickou verzi nové strategie dlouhodobé ochrany digitálních archiválií "Strategy for archiving digital records 
at the Danish National Archives". Jde o velmi zajímavé čtení. Národní archiv Dánska má velmi omezený počet formátů, které od původců akceptuje. Původci musí provést migraci dat do těchto formátů a do metadat podle standardu. Transfer digitálních dat probíhá každých 5 let a to i v případě, že se jedná o neuzavřené (tedy živé) fondy. Digitální archiválie jsou pak na obou místech, u původce i v archivu. Archiv tak vlastně dělá snapshoty - více ve vlastním dokumentu. Zároveň každý digitální archiv původce musí projít auditem, zda odpovídá standardům stanoveným národním archivem.
Situace tedy do jisté míry podobná té české, alespoň pokud se jedná o předepsanou množinu formátů, které archiv přijímá.