pondělí 8. října 2012

Proběhla konference CNZ - Co po nás zbyde 2012

V prostorách NA ČR proběhl 4. října již několikátý ročník konference zaměřené na elektronizaci státní správy, využití digitálních dat a v posledních letech také na jejich uložení a ochranu.
Všechny příspěvky jsou dostupné jako PDF zde http://www.cnz.cz/konference-cnz/konference-cnz-2012 (nutno rolovat na spodek stránky). Mj. na konferenci zazněl příspěvek s velmi aktuální tématikou certifikace digitálního repozitáře:

  • David Giaretta - New activities for audit and certification of digital repositories; kde je velmi dobře popsána současná situace v oblasti certifikace digitálních repozitářů. Zmíněny jsou základní normy jako je OAIS, TRAC (ISO16363) a celkový rámec pro certifikaci od self-auditu (Data Seal of Approval) až po externí audit právě na základě ISO 16363. Tento příspěvek může být vodítkem pro mnoho českých repozitářů jakým směrem se vydat. Další informace jsou dostupné z webu http://www.digitalrepositoryauditandcertification.org nebo na www.iso16363.org.
  • Podobnou problematiku zmiňují také další příspěvky M. Širla a R. Kratochvíla.
Další příspěvky také stojí za prohlédnutí, zvláště posun českých archivů v oblasti nakládání s elektronickými dokumenty (procesy jako je příjem elektronických dokumentů, skartace, spisová služba apod.) je potěšující.