pátek 19. října 2012

PDF/A - 3 (ISO 19005-3:2012)

17. října ISO publikovala ISO 19005-3:2012, tedy třetí část normy pro PDF formát určený k dlouhodobé archivaci. Část tři je zaměřena na dlouhodobou archivaci PDF dokumentů s vloženými objekty. http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=57229