pondělí 11. června 2012

Potřebné znalosti a zkušenosti pro "digital preservation"

Jedním z prvních výstupů evropského projektu DigCurV (Digital Curator Vocational Education) je analýza potřeb školení v této oblasti a také analýza znalostí a zkušeností, které pracovníci mají mít. Dotazníky vyplnilo více než 400 knihoven a archivů ze 44 zemí světa. 
Na stránkách 33-59 studie [zde] naleznete, jaké znalosti tyto instituce u svých pracovníků preferují.