pondělí 11. června 2012

Náklady na "digital preservation" a projekt dánského národního archivu a královské knihovny

Královská knihovna a národní archiv v Dánsku publikovaly výsledky několikaletého výzkumu v oblasti nákladů na uložení, ochranu digitálních dat. Jejich projekt Cost Model for Digital Preservation (CMDP) začal v roce 2009 na základě předchozích aktivit a pokračuje dodnes. Nástroj ve formě excelové tabulky [zde] je neustále doplňován a vyvíjen. Pokrývá OAIS moduly "Preservation planning", "Archival Storage", "Ingest" a částečně "Administration". Ke všemu je dostupná dokumentace.