čtvrtek 3. května 2012

Zajímavá analýza z projektu APARSEN

David Giaretta a spol. připravili moc pěkný přehled projektů a oblasti dlouhodobé ochrany digitálních dat. Hlavní částí dokumentu je návrh řízení autenticity a provenance během životního cyklu digitálních záznamů, dokument se tedy zabývá nikoli knihovními nebo vědeckými daty, kde se již dlouhodobá ochrana digitálních dat řeší v mnoha institucích, ale daty e-governmentu, records managementem.

Report on Authenticity and Plan for Interoperable Authenticity Evaluation System
http://www.alliancepermanentaccess.org/wp-content/uploads/downloads/2012/04/APARSEN-REP-D24_1-01-2_3.pdf