čtvrtek 8. září 2011

Evropský rámec pro audit a certifikaci

Pánové David Giaretta (za CCSDS/ISO Repository Audit and Certification Working Group (RAC)), Henk Harmsen (Data Seal of Approval (DSA) Board), Christian Keitel (DIN Working Group Trustworthy Archives – Certification) podpsali dohodu, s cílem vytvořit společný Evropský rámec pro audit a certifikaci digitální repozitářů.

http://www.trusteddigitalrepository.eu/Site/Trusted%20Digital%20Repository.html

Evropský certifikační rámec se bude skládat ze tří úrovní:

1) základní certifikace - je přiznána repozitářům, které získají Data Seal of Approval (http://www.datasealofapproval.org/)

2) rozšířená certifikace - je přinána repozitářům, které k základní certifikaci připojí strukturovaný, externě odborně oponovaný a veřejně dostupný self-audit podle norem ISO 16363 nebo DIN 31644

3) formální certifikace - je přiznána repozitářům, které k základní certifikaci projdou procesem plného externího auditu podle norem SO 16363 nebo DIN 31644

Žádné komentáře:

Okomentovat