úterý 20. února 2018

Hodnocení souborových formátů z pohledu digitální archivace

Na webu jsou dostupné dva zajímavé a průběžně aktualizované zdroje věnující se hodnocení souborových formátů pro dlouhodobé uchovávání:

1. British Library

http://wiki.dpconline.org/index.php?title=File_Formats_Assessments
Britská knihovna provádí postupně hodnocení formátů (File formats assessments) a výsledné zprávy zveřejňuje. Zprávy mívají stejnou strukturu, sleduje se vývojový stav formátu, rozšíření v paměťové komunitě, softwarová podpora (včetně nástrojů pro digitální archivaci), dostupnost dokumentace, existující patenty, rizika pro dlouhodobou archivaci. Na závěr jsou formulována doporučení týkající se použití formátu příp. dalšího vývoje.
Hodnoceny byly například formáty TIFF, JPEG2000, EPUB, PDF, MOBI, WAVE, FLAC apod. Formáty průběžně přibývají.

2. KOST-CECO

Jedná se o švýcarskou skupinu expertů, jejichž cílem je podpora archivů při archivaci digitálních dokumentů, mimo jiné se podílí na specifikaci archivní verze formátu TIFF a vytvořily minimálně dva nástroje zajímavé pro digitální archivaci- KOST-Val a KOST-Simy.

Na webu https://kost-ceco.ch/wiki/whelp/KaD/index.php?ld=https://kost-ceco.ch/wiki/whelp/KaD/pages/KaD.html  skupina zpřístupnila své hodnocení formátů. Hodnotí je dle následujících kritérií: existence a dostupnost dokumentace, existence patentů, rozšíření, funkčnost, softwarová podpora, validovatelnost, existence best practice s tímto formátem, perspektiva formátu. Podle těchto kritérií je formát bodově ohodnocen (čím vyšší tím lepší, maximem jsou zřejmě 4 body), body jsou přepočítány a výsledkem je tabulka srovnávající formáty:
https://kost-ceco.ch/wiki/whelp/KaD/index.php?ld=https://kost-ceco.ch/wiki/whelp/KaD/pages/Bewertungsmatrix.html
Zeleně označené (v dolním řádku) jsou formáty vhodné pro archivaci, červeně označené jsou nevhodné pro archivaci. Například pro obrazová data je nyní zřejmě na prvním místě formát JPEG2000 (v listopadu 2017 byl ještě na druhém místě za formáty TIFF a PDF/A-2)

Hodnocení a tabulka jsou průběžně aktualizovány, naposledy v prosinci 2017.

Žádné komentáře:

Okomentovat