středa 3. srpna 2016

Nové číslo ITLibu 2/2016 - řada zajímavých článků

Bezpochyby z hlediska dlouhodobého ukládání digitálních dat v paměťových institucích stojí tohle číslo časopisu ITLib za přečtení, je opravdu povedené.


Kompletní obsah nového čísla ITLIbu: 


Príhovor /Address
Príhovor /Address
Hlavné články/ Main Articles
Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu / Digital Resources – Webharvesting and E-Born Content Archiving
Projekt ArcLib – budování systému pro dlouhodobou archivaci digitálních dat v českých knihovnách / ArcLib Project: Designing Solution for Long-term Preservation in Czech Libraries
Knihovnícka profesia /Library Profession
Učící knihovník a vzdělávací technologie / The Teaching Librarian and Educational Technology
Uchovávanie dát / Data preservation
Uchovávanie digitálnych objektov a ich súčastí v prostrediach open-source systémov Invenio a DSpace / The Storing of Digital Objects and its Components in the Environment of Open-source Systems Invenio and DSpace
Uchování digitálního dědictví a systém Archivematica / Preservation of Digital Heritage and System Archivematica
The Importance of Establishing National Legislation on “Orphan Works”: Example of Old Doctoral Dissertations
Digitalizácia / Digitalization
Centrálny dátový archív roku 1 / Central Data Archive
Trustworthy Digital Preservation Repositories: an Introduction
Uchovávanie kultúrneho dedičstva / Preserving cultural heritage
Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry / Digital Fund of Traditional Folk Culture
Ochrana knižničných fondov / Collections preservation
Péče o novodobé knihovní fondy v Národní knihovně České republiky – průzkum fyzického stavu /Care about Libraries Collections after 1800 in The National Library of Czech Republic – Physical Conditions Survey
Internet
Public Collections on the Semantic Web in a Hungarian Context
Otvorený prístup/Open Access
Pasteur4OA: Kľúč na otvorenie vedy / Pasteur4OA: Key for Open Science
Podujatia / Events
INFORUM 2016 / INFORUM 2016

Žádné komentáře:

Okomentovat