středa 2. prosince 2015

Závěr projektu LTP Pilot

Projekt LTP Pilot, ve kterém byl hodnocen a testován OS LTP systém Archivematica, skončil včera seminářem v Národním archivu. Doufejme, že se takový seminář bude opakovat pravidelně a komunita zabývající se LTP se bude dále scházet.

(Škoda, že nepřišel i pan Praks z MK ČR, který plánuje, podle dnešní přednášky na konferenci AKM, vybudovat důveryhodné úložiště pro instituce v gesci  MK ČR s kapacitou 50 až 100 PB v projektu, kgerý jako by přes kopírák opisoval slovenský OPIS osa 2...)

Prezentace ze semináře budou dostupné časem, zatím jen odkaz na výsledky projektu LTP Pilot
http://ltp-portal.mzk.cz/ltp-pilot/vystupy

Na portálu LTP pilot jsou i další informace o dlouhodobé archivaci, a bude v tomto směru dále udržován.


Stručný program semináře:

Digitální archivace v ČR
Workshop k výsledkům projektu LTP‐pilot a digital‐preservation aktivitám v ČR

Datum    1. prosince 2015
Místo    Národní archiv ČR, Archivní 2257/4, Praha 4 – Chodovec
09:30 – 10:00 Prezentace účastníků
10:00 – 10:20 Představení projektu LTP‐pilot a systému Archivematica
    Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita
10:20 – 10:40 Zkušenosti se systémem Archivematica. Možnosti a omezení systému
    Marek Melichar, Univerzita Karlova v Praze
http://www.slideshare.net/dp-blog-cz/zkuenosti-se-systmem-archivematica
10:40 – 11:00 Systémový pohled na open‐source software Archivematica
    Vlastimil Krejčíř, Masarykova univerzita
11:00 – 11:20 Napojení systému Archivematica na úložiště CESNET
    Michal Růžička, Masarykova univerzita
11:20 – 11:40 Archivematica a standardy
    Andrea Miranda, Univerzita Karlova v Praze
11:40 – 11:50 Uchování digitálních dat na filmu (sponzor – Ateliéry Bonton Zlín)
11:50 – 12:00 ODA – Optical Disc Archive (sponzor – Sony Europe)
12:00 – 13:00 Přestávka na oběd
13:00 – 13:20 Archivematica – zahraniční projekty a aktivity
    Zdeněk Hruška, Moravská zemská knihovna v Brně
13:20 – 14:00 Ukázka systému Archivematica
 Michal Konečný, Masarykova univerzita
14:00 – 14:20 Využití systému Archivematica v Národním digitálním archivu
  Zbyšek Stodůlka, Národní archiv
14:20 – 14:40 Projektový záměr ArcLib (NAKI II), ProArc – proof of concept
  Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd
14:40 – 14:50 Sponzorská prezentace – INCAD Praha
14:50 – 15:15 Přestávka na kávu
15:15 – 15:45 Řešení pro dlouhodobou digitální archivaci v Národní knihovně ČR
15:45 – 16:15 Centrálny dátový archív SR – přístupy a zkušenosti
16:15 – 16:45 Panelová diskuse k digitální archivaci v ČR
16:45 Závěr workshopu


Žádné komentáře:

Okomentovat