čtvrtek 12. března 2015

Vzorový provozní řád Digitálního archivu?

Vzorový provozní řád Digitálního archivu:  (http://www.mvcr.cz/soubor/65-vmv-pdf.aspx)

- slouží v podstatě především akreditaci digitálního archivu
- stanoví povinné organizační části archivu a  také předepisuje rozsah dokumentace

Klíčové OAIS koncepty chybějící v provozním řádu:

- informační obsah  - předmětem ochrany v OAIS není dokument ve formátu XY, ale informační obsah. Provozní řád OAIS koncept informačního obsahu a významných vlastností informačního obsahu zcela ignoruje. V celém textu se mluví „autenticitě a čitelnosti dat“ nikoli o „nezávislé srozumitelnosti / použitelnosti informačního obsahu“ – tj. zajištění srozumitelnosti bez asistence producenta – a bez jakékoli další dodatečné informace. OAIS očekává, že uživatel má pouze AIP a svojí knowledge base, a musí obsah umět použít a rozumět mu kdykoli v budoucnosti. To archiv fungující podle provozního řádu nezajistí.

Archiv fungující podle OAIS musí definovat, co je předmětem ochrany – nikoli dokumenty ve formátu XY, ale informační obsah, který reprezentuje například text v pdf, který má nějaké vlastnosti (kódování, fonty, stránkování, členění do odstavců, barvy, pozice obrázků, rozlišení obrázků, pořadí čtení, digitální podpisy, hlavičky a patičky a grafické prvky, pozadí, velikost stránky, počet znaků, počet slov, stran odstavců, počet bitů, počet objektů ). Pro jakékoli trvalé uchovávání obsahu v digitální podobě je třeba vědět, co se má zachovat – jak má budoucí uživatel informační obsah „vidět“ nebo použít. Pokud toto není definováno pro každý typ obsahu, nelze mluvit o ochraně ve smyslu OAIS.  

- designated community a její knowledge base – klíčové koncepty OAIS. Definice designated community určuje rozsah PDI (preservation description information) a rozsah PDI určuje funkce/procesy, které v archivu musí probíhat. Není-li definována designated community není ani jasné, jak budou zajištěny OAIS funkce v oblasti plánování uchovávání – například sledování knowledge base designated community …..
Plánování ochrany ve smyslu OAIS není „plánování uchovávání datových formátů“. Plánování ochrany je především sledování potřeb designated community, a pak, na základě znalosti „významných vlastností informačního obsahu“ aplikace takové ochranné akce (formátové migrace, doplnění metadat apod.) která uchování informačního obsahu v nezávisle srozumitelné a použitelné podobě umožní.

Provozní řád neříká, jaká je povinná struktura AIP – ani nemůže, když nedefinuje základní koncepty OAIS. Do provozního řádu asi popis informačniho modelu nepatří, ale pokud provozní řád kopíruje OAIS funkční entity, měl by existovat adekvátní popis "informačního modelu." 

Koncept „čitelnosti“ v textu provozního řádu (předpokládám, že jde v jazyce OAIS renderability) – zajištění čitelnosti neznamená uchování informačního obsahu nezávisle srozumitelného…navíc, čitelnost je definována KB designated community, kterou text provozního řádu nezná.

Můj závěr
Bez současné aplikace konceptů OAIS a aplikace auditu podle ISO 16363 (tj. také standardů informační bezpečnosti a ISO 9000) nelze na základě tohoto popisu vzorového provozního řádu očekávat, že takový archiv bude schopen trvalého uchovávání informačního obsahu v nezávislé srozumitelné podobě. Takový archiv bude možná umět uchovat soubory v definovaných formátech, ale jakmile dojde na převod z formátu do formátu, nebo změny technologie, nebude vědět jak převod udělat, ani kdy a ani proč …..  

Pokud má někdo jiný názor, rád si ho poslechnu. Protože nejsem archivář, neznám samozřejmě všechny předpisy a pravidla pro „digitální archiv“, a dívám se na to jen optikou OAIS a jeho obvyklého chápání….

Žádné komentáře:

Okomentovat