úterý 14. října 2014

ČSN ISO 16363 a 14721 - klíčové normy česky

Tak jsme se dočkali překladu dvou klíčových norem z oblast dlouhodobé archivace.
V srpnu byla vydána ČSN ISO 14721, aka OAIS a teď v říjnu ČSN ISO 16363.

Ke koupi třeba tady:
http://shop.normy.biz/detail/96148
http://shop.normy.biz/detail/95767

Andrea Fojtů vypsala z OAIS překlady klíčových termínů, takže, zapomeňme na migrace a transformace, replikace, a autenticitu. Aspoň že nám zůstala "informace" a "data":

access functional entity ­ funkční celek zpřístupnění
access rights information ­ informace o přístupových právech
access aid ­ pomůcka pro zpřístupnění
access collection ­ sbírka pro zpřístupnění
access software ­ software pro zpřístupnění
adhoc order ­ jednorázová objednávka
administration functional entity ­ funkční celek správy
AIP edition ­ vydání balíčku AIP
AIP version ­ verze balíčku AIP
archival information collection AIC­ archivní informační zbírka
archival information package AIP ­ archivní informační balíček
archival information unit AIU ­ archivní informační jednotka
archival storage functional entity ­ funkční celek archivního uložení
archive ­ archiv
associated description ­ pridružený popis
authenticity ­ hodnověrnost
collection description ­ popis sbírky
common services ­ základní služby
consumer ­ koncový uživatel
content data object ­ datový objekt s obsahem
content information ­ informační obsah
context information ­ informace o souvislostech
co­operating archives ­ spolupracující archivy
data  data
data dictionary ­ datový slovník
data dissemination session ­ spojení pro šíření dat
data management functional entity ­ funkční celek správy dat
data management data ­ data o správě dat
data object ­ datový objekt
data submissions sessions ­ spojení pro dodávání dat
derived AIP ­ odvozený AIP
descriptive information ­ popisná informace
designated community ­ určená komunita
digital migration ­ přesun digitálního obsahu
digital object ­ digitální objekt
dissemination information package ­ výstupní informační balíček
event based order ­ rámcová objednávka
federated archives ­ sdružené archivy
finding aid ­ pomůcka pro vyhledávání
fixity information ­ informace o neporušenosti
global community ­ společná komunita
independently understandable ­ srozumitelný sám o sobě
information ­ informace
information object ­ informační objekt
information package ­ informační balíček
information property ­ vlastnost informace
information property description ­ popis vlastnosti informace
ingest functionality entity ­ funkční celek příjmu
knowledge base ­ znalostní základna
local community ­ lokální komunita
long term ­ dlouhá doba
long term preservation ­ dlouhodobé uchovávání
management ­ vedení
member description ­ popis člena
metadata ­ metadata
non-reversible transformation ­ nevratný převod
open archival information system ­ otevřený archivační informační systém
order agreement ­ dohoda o objednávce
ordering aid ­ pomůcka pro objednávání
other representation information ­ ostatní vysvětlující informace
overview description ­ celkový popis
package description  popis balíčku ­ 
packaging information ­ informace o zabalení
physical object ­ fyzický objekt
preservation description information ­ informace o uchovávání
preservation planning functional entity ­ funkční celek plánování uchovávání
producer ­tvůrce
provenance information ­ informace o původu
reference information ­ informace o identifikátorech
reference model ­ referenční model
refreshment ­ obnova
repackaging ­ přebalení
replication ­ kopírování
representation information ­ vysvětlující informace
representation network ­ síť vysvětlujících informací
representation rendering software ­ software pro zobrazení vysvětlujících informací
retrieval aid ­ pomůcka pro získávání
reveresible transformation ­ vratný převod
search session ­ spojení pro vyhledávání
semantic information ­ informace o významu
structure information ­ informace o uspořádání
submission agreement ­ dohoda o dodávání dat
submission information package ­ vstupní informační balíček
succession plan ­ plán nastupnictví
transformation ­ převod
transformational information property ­ převáděná vlastnost informace
unit description ­ popis jednotky

Žádné komentáře:

Okomentovat