středa 17. července 2013

Publikována zpráva DPC o ochranných metadatech (DPC Technology Watch Report "Preservation metadata")

Britská organizace Digital Preservation Coalition (DPC) zpřístupnila text druhé aktualizované verze reportu "Preservation metadata" - http://dx.doi.org/10.7207/twr13-03. První edice vyšla v roce 2005 a text již bylo potřeba podstatně předělat. Od roku 2005 se jedná o jednu z nejstahovanějších zpráv celé série Technology Watch (http://www.dpconline.org/advice/technology-watch-reports).
Nová verze obšírně popisuje různé aspekty ochranných metadat, zvláště ve vztahu ke standardu PREMIS. V textu naleznete definice ochranných metadat, vývoj pohledu na ně, způsoby využívání v různých institucích, způsob použití PREMIS ve schématu METS, přehled užitečných nástrojů k tvorbě ochranných metadat aj.
Text tak je velmi užitečný pro instituce, které s ochrannými metadaty chtějí začít, ale i pro ty, které je již využívají. Popsána je aktuální situace ve využívání ochranných metadat ve světě, což může být inspirací.