pátek 15. února 2013

DPC Technology watch: Právní otázky dlouhodobé ochrany digitálních informací

DPC zveřejnila analýzu právních podmínek dlouhodobé archivace.
http://www.dpconline.org/newsroom/latest-news/931-new-dpc-report-on-intellectual-property-rights-for-digital-preservation

Podle ní britské právo dnes klade efektivnímu využití současných technologií při dlouhodobé archivaci řadu překážek. Některé překážky jsou relikty starších právních úprav, které nereflektují existenci digitálních dokumentů, jsou v rozporu se zájmy držitelů práv a výrazně ztěžují provádění akcí nutných pro zajištění dlouhodobé ochrany informací v digitální podobě.

Další relevantní dokument k tomuto tématu je již starší analýza z projektu NESTOR (pouze německy), tedy z prostředí, které je nám z hlediska právní kultury asi bližší:
[http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:0008-20040916022] 

Prakticky se s právními překážkami museli vypořádat řešitelé projektu KEEP financovaného z EU, kde experimentovali s emulačními technologiemi. Viz např. článek:  Hoeven, van der, J., Sepetjan, S., Dindorf, M., Legal aspects of emulation, iPRES 2010, Vienna, Austria, 2010. In: proceedings iPRES 2010 (http://publik.tuwien.ac.at/files/PubDat_191968.pdf)