středa 12. prosince 2012

Jaké vlastnosti má vlastně mít otevřený datový formát, aby se hodil pro dlouhodobou ochranu?


V odborném časopise Information technology and libraries vyšla zajímavá studie Examining Attributes of Open Standard File Formats for Long-term Preservation and Open Access (autoři Eun G Park a Sam Oh).
Velmi čtivou formou zkoumá a popisuje vlastnosti tzv. open standard formátů, které jsou považovány právě pro svoji otevřenost za vhodné pro dlouhodobou ochranu. Autoři rozebírají v úvodu předchozí podobné analýzy kritérií, které různí autoři a instituce aplikovali při výběru vhodných datových formátů pro dlouhodobou ochranu svých dat. Na konci je přehledná tabulka s kompilací jednotlivých kritérií a vlastností tzv. otevřených formátů. Ukázalo se, že nejčastější kritéria mohou být rozdělena do 5 kategorií: funkcionalita, metadata, otevřenost, interoperabilita a nezávislost. Doplňková kritéria jsou zobrazení, autenticita, rozšířenost použití a další.