neděle 16. září 2012

SPOT - nová metoda identifikace a hodnocení rizik v digitálním archivu

Sally Vermaaten, Brian Lavoie a Priscilla Caplan v novém čísle časopisu D-lib publikovali velmi zajímavý článek, který stojí za důkladné přečtení. Věnuje se metodám identifikace rizik, které hrozí nebo mohou hrozit datům v digitálním archivu. V úvodních částech podává výborný přehled literatury a publikací k tomuto tématu, včetně jejich popisu. Přílohou je tabulka taxonomií rizik (DRAMBORA, TRAC aj.) ze 4 pohledů, které autoři považují za nutné vlastnosti jakéhokoliv konceptu hodnocení rizik. Některé taxonomie jsou nevyvážené, dávají důraz na konkrétní oblasti a některé opomíjí, jsou různě granulovány, někde jsou smíchány pohledy na typy rizik apod. Z tohoto důvodu se autoři pokusili vytvořit obecný model, lehce použitelný pro různé typy digitálních archivů.
Hlavní náplní článku je tedy představení nového modelu identifikace možných rizik SPOT (Simple Property-Oriented Threat). SPOT se zaměřuje na rizika hrozící digitálním dokumentům (jejich vlastnostem), tedy obsahu archivu. Záměrně se nevěnuje rizikům spojeným např. s organizací, podpůrnými aktivitami (financování, personalistika apod.). SPOT definuje 6 základních vlastností (oblastí), které tvoří "úspěšnou digitální ochranu", jsou to:  

  • availability, 
  • identity, 
  • persistence, 
  • renderability, 
  • understandability a 
  • authenticity.

Tyto vlastnosti, které jsou vztahovány k digitálním objektům jako takovým, jsou v článku definovány, popsány a doplněny příklady možných rizik s nimi spojenými. 6 vlastností vychází z referenčního rámce OAIS, který některé z nich popisuje jako součást tzv. Popisné informace pro ochranu (Preservation Description Information), dále si autoři přibrali Autenticitu, která je součástí schématu pro ochranná metadata PREMIS a také Renderability (zobrazitelnost), která byla k OAIS přidána při jeho revizi v roce 2002.
Díky tomuto přístupu a obecnosti je SPOT aplikovatelný jednoduše a to na všechny typy digitálních archivů a lze jej využívat také k opakovanému monitorování stavu archivu.

Plný text k přečtení zde http://www.dlib.org/dlib/september12/vermaaten/09vermaaten.htmldoi:10.1045/september2012-vermaaten