pátek 31. srpna 2012

Nástroje na identifikaci, validaci a extrakci metadat ze souborových formátů

Užitečný seznam nástrojů včetně stručného popisku a klasifikace podle tří kritérií:
  • funkce (identifikace, validace, extrakce metadat, oprava chyb)
  • způsobu spuštění/typu aplikace (příkazový řádek nebo desktopová aplikace, online aplikace, softwarová knihovna)
  • dostupnosti (open source, freeware, zdarma pro určené typy uživatelů, komerční SW)
http://www.garymcgath.com/formatsoftware.html?goback=.gde_126125_member_153733875